LX-SYS-installatie-software-PRAK
praktijkopdracht: installeren van software onder Linux

Deze praktijkopdracht kan individueel uitgevoerd worden
Te gebruiken distributies: Debian 5 / CentOS 5

Noteer alle commando's die u moet intikken,
bezochte websites, gedownloade files
moeilijkheden ...

In de mate van het mogelijke wordt er software gemirrord op cassandra
(ftp://172.16.31.101)

Installeer de volgende software:

1. onder Debian

1.1. Met synaptic package manager: gnumeric
1.2. Met apt-get: midnight commander, htop, vsftpd, grip, k3b,
1.3. Met dpkg -i: skype, ing homebanking
1.4. 0pen office 3.x
1.5. Vanaf source: manedit
      ( http://freshmeat.net/redir/manedit/6183/url_bz2/manedit-1.1.1.tar.bz2 )
1.6. Firefox 3

2. onder CentOS

2.1. met de grafische software package manager: gnumeric
2.2. met yum: midnight commander, htop, vsftpd, grip, k3b
2.3. met rpm -i: skype
2.4. Open Office 3.x
2.5. vanaf source: manedit (zie 1.5)
2.6. Adobe Acrobat Reader