LX-SYS-shell-TEST
testvragen shell

 1. Met welk commando kunt u het bestand gnome-panel vinden op uw pc vanuit de zoekdirectory /usr?

 2. Met welk commando kun je zien waar het commando useradd geinstalleerd is op je systeem?

 3. Geef het commando om in /usr en al zijn subdirectories, alle files te vinden die beginnen met dpkg of rpm en ze te kopieren naar een lokale subdirectory "soft" in je home directory.

 4. Geef een commando om de tien laatse bestanden van /etc met longlist alfabetisch maar in omgekeerde volgorde op scherm te brengen als volgt:

  -rw-r--r-- 1 root root 6825 2004-10-02 03:05 zshrc
  -rw-r--r-- 1 root root 157  2004-10-02 03:05 zshenv
  -rw-r--r-- 1 root root 1761 2004-10-02 04:29 ypserv.conf
  -rw-r--r-- 1 root root 29   2007-05-19 04:27 yp.conf
  -rw-r--r-- 1 root root 442  2004-10-06 13:52 youservers
  drwxr-xr-x 2 root root 48   2004-10-06 14:31 YaST2
  drwxr-xr-x 3 root root 72   2005-01-04 20:23 y2pmbuild
  drwxr-xr-x 2 root root 6208 2005-01-04 18:43 xscreensaver
  -rw-r--r-- 1 root root 3517 2004-10-04 22:09 xpdfrc-cjk.sjis

 5. Geef een commando op één regel om uit het bestand /etc/vsftpd.conf alle tekstregels weer te geven die niet beginnen met #

 6. Wat kun je doen met het commando which? Zijn er verschillen met whereis?

 7. Geef een commando op één regel om de inhoud van /home en alle subdirectories met longlist en hidden files op te slaan in het bestand /home/user/dir.etc

 8. Geef het commando om alle processen op scherm te brengen met daarin de zoekstring pts

 9. Maak een pipe waarmee u uit de draaiende processen op uw computer alle processen op scherm brengt waarin zich de string tty bevindt, omgekeerd gesorteerd op processID.
  Maak nu een alias met als naam "banzai" dat de hierbovengenoemde pipe zelf uitvoert.
  In welk bestand plaatst u het alias commando zodat de alias permanent wordt voor uzelf?

 10. Hoe maak ik de file 'mijn_geheim' in de directory /home/user/Documents hidden?


 11. Wat doen de volgende commandos?
  init 0
  cal
  man man
  rm -rf /home

 12. Geef een commando (op één regel) om van het bestand /etc/sysconfig/kernel alle regels met daarin een ' = ' karakter, weer te geven op scherm

 13. Geef een zoek commando in, als root, om vanaf /etc alle files te vinden die eindigen op .conf, ook in de subdirectories.

 14. hoe verander je de shell prompt als volgt: eerst een dan dubelle // dan de computernaam dan  ] dan het path van de huidige directory, en tenslotte >

  Vb: [//MY_linux]/usr/local>

 15. Geef een commando om alle jpg-files die zich bevinden onder /usr of dieper in de directoryhierarchie, te kopieren naar /home/sander/pics

 16. Hoe activeer ik de alias .. (tweemaal de punt) om "cd .." uit te voeren? In welk bestand (naam en plaats) plaats ik dit commando om de alias te activeren bij elke gebruiker?

 17. Met welk commando breng ik de totale grootte van de directory /var (en zijn inhoud) op het scherm?

 18. Wat is het verschil tussen su en sudo?

 19. Met welk commando maak ik als root een incrementele backup van /home en al zijn subdirectories naar  /backup die geen links volgt, file eigenschappen bewaart (users en timestamps),  met feed-back op scherm

 20. Wat doet het commando
  find /usr/share -name *jpg -exec cp {} /home/user/images \;
  waarvoor dient de \ op het einde? En waarvoor dient de ;   ?