LX-SVS-INFO-net-debian

updated sep/13/10 20:16

Netwerkconfiguratie Manueel: Debian5

De ip-netwerkconfiguratie van een computer (of host) bestaat uit de volgende gedeelten:


Je kan deze gegevens aanpassen via grafische tools, maar het gaat beter, sneller en correcter via de shell aan de hand van de juiste configuratiefiles. Bovendien ben je dan niet meer afhankelijk van eventuele wijzigingen in de werking van sommige grafische tools.


 1. NetworkManager en avahi-daemon

  Vooraleer je manueel aan de slag kan moet je bij veel distributies de networkmanager daemon en de avahi daemon uitschakelen, en soms zelfs de networking services inschakelen.

  De networkmanager is heel vervelend op servers: je moet vaak inloggen vooraleer je netwerk aktief wordt. Servers draaien bovendien vaak niet in grafische mode.

  Als je daarentegen een laptop met een wireless kaart gebruikt zijn beide daemons eigenlijk onontbeerlijk.


  Bij debian-based distributies doe je dit als volgt:

  In de /etc/rc2.d vind je de volgende links:


  $ ls -l /etc/rc2.d


  -rw-r--r-- 1 root root 556 2008-08-12 16:09 README
  lrwxrwxrwx 1 root root  17 2009-11-03 09:15 S10rsyslog -> ../init.d/rsyslog
  lrwxrwxrwx 1 root root  15 2009-11-03 09:16 S12acpid -> ../init.d/acpid
  lrwxrwxrwx 1 root root  14 2009-11-03 11:26 S12dbus -> ../init.d/dbus
  lrwxrwxrwx 1 root root  22 2010-07-20 15:26 S14avahi-daemon -> ../init.d/avahi-daemon
  lrwxrwxrwx 1 root root  15 2010-02-01 09:48 S15bind9 -> ../init.d/bind9
  lrwxrwxrwx 1 root root  17 2009-11-03 11:26 S15dnsmasq -> ../init.d/dnsmasq
  lrwxrwxrwx 1 root root  17 2010-07-20 15:29 S16openvpn -> ../init.d/openvpn
  lrwxrwxrwx 1 root root  13 2009-11-03 10:04 S16ssh -> ../init.d/ssh
  lrwxrwxrwx 1 root root  15 2010-02-17 08:52 S19slapd -> ../init.d/slapd
  lrwxrwxrwx 1 root root  14 2010-07-20 15:27 S20cups -> ../init.d/cups
  lrwxrwxrwx 1 root root  15 2009-11-03 09:49 S20exim4 -> ../init.d/exim4
  lrwxrwxrwx 1 root root  13 2009-11-06 15:34 S20lpd -> ../init.d/lpd
  lrwxrwxrwx 1 root root  20 2009-11-03 09:50 S20nfs-common -> ../init.d/nfs-common
  lrwxrwxrwx 1 root root  23 2009-11-03 09:50 S20openbsd-inetd -> ../init.d/openbsd-inetd
  lrwxrwxrwx 1 root root  15 2010-03-05 15:28 S20pound -> ../init.d/pound
  lrwxrwxrwx 1 root root  15 2010-07-20 15:30 S20saned -> ../init.d/saned
  lrwxrwxrwx 1 root root  16 2009-11-27 15:37 S20vsftpd -> ../init.d/vsftpd
  lrwxrwxrwx 1 root root  13 2009-11-06 14:03 S23ntp -> ../init.d/ntp
  lrwxrwxrwx 1 root root  16 2010-07-20 15:27 S24dhcdbd -> ../init.d/dhcdbd
  lrwxrwxrwx 1 root root  13 2009-11-06 15:34 S24hal -> ../init.d/hal
  lrwxrwxrwx 1 root root  19 2010-07-20 15:26 S25bluetooth -> ../init.d/bluetooth
  lrwxrwxrwx 1 root root  25 2010-07-20 15:46 S26network-manager -> ../init.d/network-manager
  lrwxrwxrwx 1 root root  36 2010-07-20 15:46 S26network-manager-dispatcher -> ../init.d/network-manager-dispatcher

  lrwxrwxrwx 1 root root  13 2010-07-20 15:28 S30gdm -> ../init.d/gdm
  lrwxrwxrwx 1 root root  16 2009-12-18 14:57 S30squid3 -> ../init.d/squid3
  lrwxrwxrwx 1 root root  31 2010-07-20 15:28 S30system-tools-backends -> ../init.d/system-tools-backends
  lrwxrwxrwx 1 root root  13 2009-11-03 09:49 S89atd -> ../init.d/atd
  lrwxrwxrwx 1 root root  14 2009-11-03 09:15 S89cron -> ../init.d/cron
  lrwxrwxrwx 1 root root  24 2010-07-20 15:26 S90binfmt-support -> ../init.d/binfmt-support
  lrwxrwxrwx 1 root root  17 2010-06-02 15:12 S91apache2 -> ../init.d/apache2
  lrwxrwxrwx 1 root root  18 2009-11-03 09:15 S99rc.local -> ../init.d/rc.local
  lrwxrwxrwx 1 root root  19 2009-11-03 09:15 S99rmnologin -> ../init.d/rmnologin
  lrwxrwxrwx 1 root root  23 2009-11-03 09:15 S99stop-bootlogd -> ../init.d/stop-bootlogd  De vet gedrukte links mogen gewoon verwijderd worden. Doe dit als root met rm:

  # rm -v /etc/rc2.d/S??network-manager*
  # rm -v /etc/rc2.d/S??avahi-daemon

  Je mag daarna een link toevoegen naar /etc/init.d/networking:

  # ln -s /etc/init.d/networking /etc/rc2.d/s15networking


  Stop nu de Network-Manager en de avahi daemon:

  # /etc/init.d/avahi-daemon stop
  # /etc/init.d/network-manager stop

  Je had je computer ook gewoon kunnen herstarten om de wijzigingen te activeren.

  Zodra deze wijzigingen hebben plaatsgevonden kan je de ip-configuratie aanvatten.

 2. de hostname

  In het bestand /etc/hostname plaats je de unieke naam van je computer. Je moet de computer opnieuw opstarten om dit te activeren.

  $ cat /etc/hostname
  pc2202

  In het bestand /etc/hosts staan de netwerknamen van de computer. Ook de namen die verwijzen naar de local loopback (127.0.0.1). Een computer kan meerdere aliasnamen hebben in de hosts file, maar die zijn niet van buitenuit zichtbaar. Na aanpassing van de /etc/hosts kan je de naam (namen) onmiddellijk gebruiken in al je lokale netwerkcommando's.

  $ cat /etc/hosts
  127.0.0.1 localhost pc2202 tartarus
  127.0.1.1 pc2202.linux800.be pc2202

  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
  ::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback pc2202 tartarus
  fe00::0 ip6-localnet
  ff00::0 ip6-mcastprefix
  ff02::1 ip6-allnodes
  ff02::2 ip6-allrouters
  ff02::3 ip6-allhosts


 3. ip-adres en default gateway

  je debian-computer houdt zijn netwerkconfiguratie bij
  in de file /etc/network/interfaces

  Deze file kan er als volgt uitzien:
  # This file describes the network interfaces available on
  # your system and how to activate them. For more information,
  # see interfaces(5).
  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback

  # de eerste netwerkkaart - meestal de enige - static ip
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 172.16.22.2
  netmask 255.255.0.0
  gateway 172.16.0.2

  # eventueel een 2de ip adres voor de 1ste netwerkkkaart
  auto eth0:1
  iface eth0:1 inet static
  address 172.16.31.102
  netmask 255.255.0.0
  gateway 172.16.0.2
  # een eventuele tweede netwerkkaart - deze staat in dhcp
  auto eth1
  iface eth1 inet dhcp
  eth0 of eth1 de naam van de fysieke interfaces
  lo
  de loopback interface (127.0.0.1)
  eth0:1
  een logische interface - een extra ip-configuratie op eenzelfde fysieke kaart
  auto
  de interface wordt opgestart bij booten van de host, of bij netwerk restart
  iface
  de hoofding van een netwerkkaart, fysisch of logisch
  inet
  deze interface gebruikt ip versie 4 (alternatief is ipx of inet6)
  static
  een manuele configuratie met vaste ip adressen
  address
  het toegekende ip adres
  netmask
  het subnetmask
  gateway
  de default gateway
  dhcp
  een automatische configuratie

  Zodra de file is gesaved met de juiste configuratie kan het netwerk (als root) heropgestart worden met het commando:

  # /etc/init.d/networking restart

  je kan dan controleren of alles goed staat met:

  # ifconfig
  eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1c:c0:4a:24:18  
            inet addr:172.16.31.102  Bcast:172.16.255.255  Mask:255.255.0.0
            inet6 addr: fe80::21c:c0ff:fe4a:2418/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:30727145 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:7157060 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:3686717617 (3.4 GiB)  TX bytes:757257459 (722.1 MiB)
            Interrupt:19 Base address:0x2000

  eth0:1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1c:c0:4a:24:18  
            inet addr:172.16.31.102  Bcast:172.16.255.255  Mask:255.255.0.0
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           

  eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:d0:b7:80:da:f0  

            inet addr:10.0.1.1  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
            inet6 addr: fe80::2d0:b7ff:fe80:daf0/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:7136163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:29882756 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:682014735 (650.4 MiB)  TX bytes:3567221274 (3.3 GiB)

  lo        Link encap:Local Loopback  
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
            RX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:0
            RX bytes:10398 (10.1 KiB)  TX bytes:10398 (10.1 KiB)


  # route -n
  Kernel IP routing table
  Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
  172.16.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
  10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
  0.0.0.0         172.16.0.2      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

 4. dns-configuratie

  de configuratie van de domain name server(s) gebeurt in de file /etc/resolv.conf

  die kan er als volgt uitzien:

  search linux800.be
  domain linux800.be

  nameserver 172.16.31.101
  Het veld nameserver bevat de dns server. Je kan er twee of meer invoeren.
  Als je een search domein invult wordt dit domein automatisch toegevoegd aan verkorte host-namen zodat in dit voorbeeld

  $ ping pc3105
  PING pc3105 (172.16.31.5) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from localhost (172.16.31.5): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.035 m
  s
  ...

  eigenlijk verwijst naar pc3105.linux800.be

  De door u aangepaste dns configuratie is onmiddellijk aktief na opslaan van het bestand.
  Je kan ze nog testen met:

  # dig

  ; <<>> DiG 9.7.0-P1 <<>>
  ;; global options: +cmd
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41682
  ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

  ;; QUESTION SECTION:
  ;.                IN    NS

  ;; ANSWER SECTION:
  .            66488    IN    NS    k.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    l.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    m.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    a.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    b.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    c.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    d.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    e.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    f.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    g.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    h.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    i.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    j.root-servers.net.

  ;; Query time: 12 msec
  ;; SERVER: 172.16.31.101#53(172.16.31.101)
  ;; WHEN: Mon Sep 13 22:40:34 2010
  ;; MSG SIZE  rcvd: 228


 5. tijdelijke configuratie

  Om allerlei redenen kan het nuttig zijn met een tijdelijke configuratie te werken. Die blijft dan draaien zolang u de computer of het netwerk niet herstart. De dns configuratie in /etc/resolv.conf en de /etc/hosts worden onmiddellijk actief bij wijziging - ze zijn dus altijd 'permanent'.

  hostname

  Met het commando

  # hostname <computernaam>

  kan u tijdelijk de hostnaam van uw computer aanpassen, meer info vindt u in de man pagina's.

  ip-addres en netmask

  Met het commando

  # ifconfig eth0 172.16.31.16/16

  stelt u tijdelijk een nieuw ip-adres en netmask in. (Soms moet u dit commando 2 keer na mekaar intikken).

  default gateway

  Met het commando

  # route add default gw 172.16.0.2

  kunt u tijdelijk een default gateway toevoegen aan u route tabel.