LX-SVS-INFO-samba-in-AD
Updated jun/12/11 09:50

samba server - opnemen in active directory

Debian6/Ubuntu 9.04 - w2003

In dit artikel wordt een debian6 squeeze Samba Server in het domein van een Active Directory 2003 server opgenomen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van winbind. De Linux Samba server 'ziet' de domein gebruikers en groepen. 

We gaan er van uit dat debian geinstalleerd is en werkt en dat samba getest is en werkt zoals in artikel http://www.linux800.be/lx-svs-info-samba.php punt 8.


 1. Installeer winbind en krb5-user

  Open een root terminal en tik het volgende:

  # apt-get update

  # apt-get install krb5-user  winbind

 2. configureer krb5.conf

  We moeten eerst de originele /etc/krb5.conf config-file bewaren:

  # mv /etc/krb5.conf /etc/krb5.conf.ori

  Hierna beginnen we een krb5.conf vanaf nul.
  We werken met de volgende situatie in dit voorbeeld:

  Ons domein is windom1.local

  Onze windows 2003 Primary Domain Controller heet w2003-1
    en heeft als ip-adres 192.168.1.240

  Onze samba server heet pc00 en heeft als ip-adres 192.168.1.220


  Tik

  # vim /etc/krb5.conf 

  en pas heel goed op voor lay-out, jazeker, de lay-out is belangrijk:


  Dit heeft gewerkt, doe geen cut en paste, maar tik dit zelf geformatteerd met TABS in:
  Dit WERKT NIET want GEEN TABS
  [logging]
        default = FILE:/var/log/krb5libs.log
        kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
        admin_server = FILE:/var/log/kadmin.log

  [libdefaults]
        default_realm = WINDOM1.LOCAL
        dns_lookup_realm = false
        dns_lookup_kdc = true
        ticket_lifetime = 24000

  [realms]
        WINDOM1.LOCAL = {
             kdc = w2003-1.windom1.local:88
             admin_server = w2003-1.windom1.local:749
             default_domain = windom1.local
        }

  [domain_realm]
          .windom1.local = WINDOM1.LOCAL
          windom1.local = WINDOM1.LOCAL
  [logging]
  default = FILE:/var/log/krb5libs.log
  kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
  admin_server = FILE:/var/log/kadmin.log

  [libdefaults]
  default_realm = WINDOM1.LOCAL
  dns_lookup_realm = false
  dns_lookup_kdc = true
  ticket_lifetime = 24000

  [realms]
  WINDOM1.LOCAL = {
  kdc = w2003-1.windom1.local
  admin_server = w2003-1.windom1.local
  default_domain = windom1.local }

  [domain_realm]
  .windom1.local = WINDOM1.LOCAL
  windom1.local = WINDOM1.LOCAL 3. Stel je hostname, DNS en domein correct in

  Denk eraan in je /etc/resolv.conf naar de Domain Controller te verwijzen,

  anders werkt er niets:

  search windom1.local
  domain windom1.local
  nameserver 192.168.1.240
  # ip address from PDC

  Stel je /etc/hosts file correct in als volgt:

  127.0.0.1        localhost localhost.windom1.local pc00 pc00.windom1.local
  127.0.1.1        pc00
  192.168.1.240    w2003-1.windom1.local w2003-1

  Kijk voor alle zekerheid je /etc/hostname na:

  pc00
 4. Zet je klokken synchroon

  Kerberos is nogal paranoid als je klokken niet gelijk lopen, of als ze teveel afwijken van de huidige tijd. Kijk eventueel ook noa of je tijdzone correct is ingesteld.
 5. kerberos testen

  onder debian squeeze:

  # kinit administrator@WINDOM1.LOCAL
  Password for administrator@BERT.LOCAL: ********
  # klist
  Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
  Default principal: administrator@WINDOM1.LOCAL

  Valid starting     Expires            Service principal
  06/06/11 12:38:07  06/06/11 19:18:07  krbtgt/WINDOM1.LOCAL@WINDOM1.LOCAL


  onder mint7 of ubuntu 9.04
  :

  # kinit Administrator@EXAMPLE.NET

  Password for Administrator@EXAMPLE.NET: **********

  # klist

  Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
  Default principal: Administrator@EXAMPLE.NET
  Valid starting          Expires                  Service principal
  08/06/09 12:09:34 08/06/09 22:09:39  krbtgt/EXAMPLE.NET@EXAMPLE.NET
                   renew until 08/07/09  12:09:34
  Kerberos  4 ticket cache: /tmp/tkt0
  klist: You have no tickets cached

 6. SAMBA configureren:

  De configuratiefile /etc/samba/smb.conf wordt gebackupped:


  # cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.ori

  We passen de [global] settings aan; de rest van je server, je shares, blijven onaangepast.


  # vim /etc/samba/smb.conf

  [global]
  workgroup = WINDOM1
  realm = WINDOM1.LOCAL
  netbios name = pc00
  server string = %h server (Samba %v, Ubuntu)
  dns proxy = no
  log file = /var/log/samba/log.%m
  max log size = 1000
  syslog = 0
  panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
  security = ADS
  domain master = no
  idmap uid = 10000-20000
  idmap gid = 10000-20000
  template shell = /bin/bash
  template homedir = /home/%D/%U
  winbind enum groups = yes
  winbind enum users = yes
  winbind use default domain = yes
  winbind separator = +
  usershare allow guests = yes


  # ... hier volgen je shares

 7. samba testen en herstarten, winbind herstarten

  Test je configuratie met testparm:

  # testparm


  Er komt een waarschuwing over het gebruik van + maar dat is geen probleem.

  Hierna starten we samba en winbind opnieuw op in deze volgorde:

  # /etc/init.d/winbind stop
  # /etc/init.d/samba restart
  # /etc/init.d/winbind start

 8. Server aan het domein toevoegen

  Voeg je samba server toe aan het AD domein met het volgende commando:

  # net ads join -U Administrator@WINDOM1.LOCAL

  Administrator's Password:*********

  Using short domain name - WINDOM1
  Joined 'PC00' to realm 'WINDOM1.LOCAL'


  Maar dat lukt niet altijd:
  # net ads join -U Administrator@WINDOM1.LOCAL
  Enter Administrator@WINDOM1.LOCAL's password:
  Failed to join domain: failed to find DC for domain WINDOM1.LOCAL


  Dit lukt dikwijls wel:

  # net ads join -U Administrator -S w2003-1
  Enter Administrator's password:
  Using short domain name -- BERT
  Joined 'PC00' to realm 'windom1.local'
  DNS update failed!


  DNS update failed
  : dit is geen ramp het werkt ook ondanks deze mededeling. Updating kerberos libraries kan soelaas bieden. Makkelijkst is het manueel de dns aan te passen.

  Het internet leert ons het volgende:

  "Server (ADS member) only not registered in the ADS DNS tree - When the client joins AD, samba initiates DDNS update to register itself on DNS server. IF your DNS server is not configured to update dynamic updates, you will receive this error. As long as you have right forward/reverse entries on your DNS server, you need not to worry about this error."


  kinit succeeded but ads_sasl_spnego_krb5_bind failed: Invalid credentials
  Failed to join domain: Invalid credentials


  De mededeling hierboven is erg lastig. Enkele tips:

 9. Controlleer je AD server

  De server pc00 verschijnt nu onder de hoofding computers in je AD.

 10. Controlleer je domein controller info

  # net ads info

  LDAP server: 192.168.x.x
  LDAP server name: yourdomaincontroller.example.net
  Realm: EXAMPLE.NET
  Bind Path: dc=EXAMPLE, dc=NET
  LDAP port: 389
  Server time: tHU, 06 aUG 2009 15:36:46 EST
  KDC server: 192.168.x.x
  Server time offset: 1


 11. winbind authentication configureren

  Met enkele kleine aanpassingen in de /etc/nsswitch.conf kan je de winbind authentication activeren:

  # vim /etc/nsswitch.conf


  passwd: compat winbind
  group: compat winbind
  shadow: compat winbind

  hosts: files dns wins
  networks: files dns

  protocols: db files
  services: db files
  ethers: db files
  rpc: db files

  netgroup: nis


  Herstart nu nogmaals samba en winbind:


  # /etc/init.d/samba restart
  Stopping Samba daemons: nmbd smbd.
  Starting Samba daemons: nmbd smbd.

  # /etc/init.d/winbind restart
  Stopping the Winbind daemon: winbind.
  Starting the Winbind daemon: winbind.


  Nu kan je de winbind testen met:

  # wbinfo -u

  Administrator
  Guest
  User1
  User2


  # wbinfo -g

  Domain Admins
  Sales
  HR
  Helpdesk Stuff
 12. de ultieme test !!!

  Je kan tenslotte inloggen op een XP-client in het domein, met een usernaam van het domein, en automatisch toegang krijgen tot de Linux SAMBA server.

 13. inspiratie

  original by mislam on howtoforge.com; he concluded: "I hope it helps."
  http://www.howtoforge.com/ubuntu-9.04-samba-server-integrated-with-active-directory

 14. nuttige links:

  http://www.surlyjake.com/2009/05/join-debian-lenny-to-active-directory-using-samba/
  http://www.howtoforge.com/ubuntu-9.04-samba-server-integrated-with-active-directory
  http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/NetCommand.html