LX-SVS-TEST-netwerk
updated okt/02/10 10:33

testvragen netwerk en services

 1. Hoe breng je je IP address op scherm? Je Default Gateway? Je DNS?

 2. Wat kun je doen met het commando dig?

 3. Geef een commando om snel alle actieve ip-adressen binnen ons eigen subnet te scannen (alleen de ip-adressen, geen poortnummers).

 4. Met welk commando vraag je in CentOS de status op van dhcpd? Hoe doe je dat in Debian? Hoe heet de logfile van dhcpd met daarin alle leases? Waar bevindt die zich?


 5. Welke parameters heb je nodig om een DHCP server in te stellen.
  Geef de 2 belangrijkste opties. Wat is het verschil tussen parameters en opties?

 6. Hoe kan je zien welke MTA (SMTP-mail transfer agent) is geïnstalleerd op je systeem?

 7. Met welk(e) commando(s) vraag je de status op van squidGuard?

 8. Geef een commando om alle ip-pakketten op het netwerk waarin de zoekstring arp staat, in een file /home/user/dumparp te plaatsen.

 9. Geef de well known (server) poortnummers van de volgende protocollen; vermeld tevens het gebruikte transport protocol (tcp of udp):
  HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, DHCP, ARP, HTTPS, DHCP, TELNET, OSPF, SSH, whois, TFTP, NTP (time protocol), NNTP (usenet), Netbios over IP (samba), ICMP, RIP.

 10. Wat is een keep-alive frame?

 11. Geef aan hoe je met het ping commando onder linux een traceroute kan nabootsen. Welke optie gebruik je met het commando traceroute om ICMP te gebruiken om te tracen?

 12. Leg beknopt de werking uit van een NAT-router (maximaal 100 woorden en schema).

 13. Geef 2 belangrijke dynamische routing protocollen.

 14. Wat doet het volgende commando:
  # dig @ns.vrt.be -t MX vrt.be
  verklaar apart de elementen (dig) (@ns.vrt.be) (-t MX) (vrt.be)

 15. Welke informatie levert het commando
  # whois intecbrussel.be

 16. Geef een manier om op je eigen machine na te gaan of samba actief is en werkt?

 17. Met welk commando in linux vraag je het ip-adres op van een domeinnaam? Doe dit voor www.linux800.be

 18. Met welke commandos voeg je het opstartscript van squid toe als opstartroutine in runlevels 3 en 5 van een CentOS5? Met welk commando voegt u het opstartscript van apache2 toe in runlevels 3 en 5 van een CentOS5?
  In welke directory staan de symbolic links naar de startup scripts voor runlevel3 in een CentOS5 linux distributie?

 19. Wat is een runlevel?
  In welk configuratiebestand stel je het runlevel van een linux computer in?
  In welke directory staan de opstartscripts bij Debian5?
  Met welk commando verwijdert u het opstartscript van apache2 in runlevel 2 onder Debian5?

 20. Geef het commando om de eerste netwerkkaart te voorzien van ip-adres 10.0.3.5 met subnetmask 255.252.0.0. Met welk commando stel je 10.10.30.1 in als default gateway? Is deze gateway bereikbaar vanaf de eerste netwerkkaart?

 21. Geef het commando om als gebruiker david een console te openen op de computer  pc2412Hoe kan je een grafisch programma starten als gebruiker david vanaf de pc2412 en die op je eigen pc op scherm brengen?

 22. Een middelgroot bedrijf krijgt van de provider volgend slot vaste ip-adressen toegewezen: NET 208.23.62.72 MASK 255.255.255.248. De meegeleverde out-going router zit op 208.23.62.73. Hoeveel publieke adressen mag je nog gebruiken? Wat is je broadcast address?

 23. Geef van de volgende daemons telkens de naam en path van de volgende 5 items:
  binary, opstartscript, configuratiefile(s), eventuele var- en/of logfiles, naam
  en versie van het deb of rpm pakket
  apache2, vsftpd, dhcpd, bind, samba, exim4, postfix, sendmail, dovecot, courrier, squidGuard, squid, sshd, telnet-server, cups.

 24. Geef een eenvoudig commando om snel een lpd printserver te testen.
  Werkt dit ook met squid of samba?
  Geef ook die commando's.

 25. Geef een commando met de nodige opties om alle open netwerk sockets op je computer op scherm te brengen.