LX-SYS-shell-alias_path_prompt-OEF
Oefeningen op de shell: bashrc, alias, path en prompt

 1. Maak in uw home directory een subdirectory aan met de naam scripts.
  Plaats hierin een script met als naam tclock en als inhoud xclock &
  Maak het script executable.
  Zet tenslotte de directory scripts in uw PATH.

 2. Maak de alias .. aan die "cd .." uitvoert, en zorg ervoor dat deze alias door alle users kan worden door ze te plaatsen in het juiste configuratiebestand.
  In Centos: zorg ervoor dat de root gebruiker altijd, ook na het intikken van su, toegang heeft tot de directories /sbin en /usr/sbin door ze in het path toe te voegen in het correcte configuratiebestand.
  Maak tenslotte een alias aw (allesweg) aan die "rm -rf" uitvoert, en plaats deze in je eigen lokale configuratiebestand.

 3. Verander de prompt als volgt:
  <user>@<pc-name>:<path>>
  Hoe maak je de wijziging van deze prompt blijvend? Doe dit.