LX-INL-OEF-permissions-ownership
updated aug/8/2010 09:34

oefeningen permissions ownership

inhoudstafel: snelkoppelingen

permissions

 1. Maak in je home directory een file aan met als naam testpermissions.
  Zet er een tekst in "qsdf" (zonder de quotes)
 2. Maak in je home directory een file aan met als naam testscript.
  Zet in testscript het commando "gnome-terminal &" (zonder de quotes)
 3. Probeer testscript uit te voeren (dit lukt niet, welke error zie je?)
 4. Maak testscript executable
 5. Voor testscript nogmaals uit; werkt het nu?
 6. Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-rw-r--
 7. Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-r--r--
 8. Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-rw----
 9. Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-r-----
 10. Verander nu de permissions van testpermissions in -rw-------
 11. Verander nu de permissions van testpermissions in -r--------
 12. kun je na 11 testpermissions nog editeren en wegschrijven?
 13. kun je testpermissions na 11 nog deleten?
 14. Verander nu de permissions van testscript in -rwxrwxr-x
 15. Verander nu de permissions van testscript in -rwxr-xr-x
 16. Verander nu de permissions van testscript in -rwxr-x----
 17. Verander nu de permissions van testscript in -rwx------
 18. Verander nu de permissions van testscript in -rwxrwx---
 19. Verander nu de permissions van testscript in ---x------
 20. kun je na 19 testscript nog uitvoeren?
 21. Verander nu de permissions van testscript in -r-x------
 22. kun je na 21 testscript terug uitvoeren?


ownership

 1. Maak een user ludo aan met useradd:

  $ su
  passwd: ########
  # useradd -m ludo
  # passwd ludo
  UNIX password: ########
  UNIX password: ########
  # exit

 2. log nu uit (uit je grafische omgeving)

 3. log in als ludo

 4. open een terminal, en om zeker te zijn dat je ludo bent tik je

  $ whoami

 5. maak nu de file rootfile als root, en zet er iets in:

  $ su
  password:
  ########

  # pico rootfile


 6. kijk naar de rechten van rootfile:

  # ls -l

 7. tik exit om uit superuser te gaan:

  # exit

 8. probeer nu als ludo de file rootfile te openen en te overschrijven met pico; lukt dit?

  $ pico rootfile

 9. zet de rechten correct:

  $ su
  password: ........
  # chown ludo:ludo rootfile
  # exit

 10. probeer nu de file te openen, te wijzigen en te overschrijven. Lukt dit?

  $ pico rootfile



groepen

 1. maak 2 users: brigitte en lenny

 2. maak als root in /home/lenny een directory met als naam bazaar

 3. in bazaar maak je 2 files met de namen lenny_only  lenny_en_brigitte

 4. maak lenny eigenaar van bazaar en de files in deze directory

 5. kijk met of de group users bestaat

  # less /etc/group

 6.  -> als de group users niet bestaat maak ze dan met

  #
  groupadd users

 7. zorg dat lenny en brigitte in de group users zitten    

  #
  usermod -g users lenny
  # usermod -g users brigitte

 8. in punt 4 werd lenny al eigenaar van de directory bazaar; maak nu ook de group users groepeigenaar van die directory.

 9. zorg er nu voor (als lenny) dat brigitte de file lenny_only niet kan aanpassen maar de file lenny_en_brigitte wel.