LX-SVS-INFO-net-redhat
updated sep/13/10 22:16

Netwerkconfiguratie Manueel: RedHat5

De ip-netwerkconfiguratie van een computer (of host) bestaat uit de volgende gedeelten:


Je kan deze gegevens aanpassen via grafische tools, maar het gaat beter, sneller en correcter via de shell aan de hand van de juiste configuratiefiles. Bovendien ben je dan niet meer afhankelijk van eventuele wijzigingen in de werking van sommige grafische tools.


 1. NetworkManager en avahi-daemon

  Vooraleer je manueel aan de slag kan moet je bij veel distributies de networkmanager daemon en de avahi daemon uitschakelen, en soms zelfs de networking services inschakelen.

  De networkmanager is heel vervelend op servers: je moet vaak inloggen vooraleer je netwerk aktief wordt. Servers draaien bovendien vaak niet in grafische mode.

  Als je daarentegen een laptop met een wireless kaart gebruikt zijn beide daemons eigenlijk onontbeerlijk.

  In  Red Hat based distributies doe je dit als volgt:

  Zoek in zowel /etc/rc.d/rc3.d als /etc/rc.d/rc5.d naar network-manager en avahi daemon, en verwijder hun Sxy links.

  $ ls -l /etc/rc.d/rc5.d/S*

  lrwxrwxrwx 1 root root 23 2009-09-16 10:01 S00microcode_ctl -> ../init.d/microcode_ctl
  lrwxrwxrwx 1 root root 22 2009-09-16 10:00 S02lvm2-monitor -> ../init.d/lvm2-monitor
  lrwxrwxrwx 1 root root 25 2009-09-16 10:02 S04readahead_early -> ../init.d/readahead_early
  lrwxrwxrwx 1 root root 15 2009-09-16 10:02 S05kudzu -> ../init.d/kudzu
  lrwxrwxrwx 1 root root 18 2009-09-16 09:56 S06cpuspeed -> ../init.d/cpuspeed
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 2009-09-16 09:55 S08ip6tables -> ../init.d/ip6tables
  lrwxrwxrwx 1 root root 18 2009-09-16 09:55 S08iptables -> ../init.d/iptables
  lrwxrwxrwx 1 root root 14 2009-09-16 10:01 S09isdn -> ../init.d/isdn
  lrwxrwxrwx 1 root root 17 2009-09-16 09:59 S10network -> ../init.d/network
  lrwxrwxrwx 1 root root 16 2009-09-16 10:00 S11auditd -> ../init.d/auditd
  lrwxrwxrwx 1 root root 21 2009-09-16 10:00 S12restorecond -> ../init.d/restorecond
  lrwxrwxrwx 1 root root 16 2009-09-16 09:59 S12syslog -> ../init.d/syslog
  lrwxrwxrwx 1 root root 20 2009-09-16 10:01 S13irqbalance -> ../init.d/irqbalance
  lrwxrwxrwx 1 root root 18 2009-09-16 09:59 S13mcstrans -> ../init.d/mcstrans
  lrwxrwxrwx 1 root root 17 2009-09-16 10:00 S13portmap -> ../init.d/portmap
  lrwxrwxrwx 1 root root 17 2009-09-16 10:01 S14nfslock -> ../init.d/nfslock
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 2009-09-16 10:01 S15mdmonitor -> ../init.d/mdmonitor
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 2009-09-16 10:01 S18rpcidmapd -> ../init.d/rpcidmapd
  lrwxrwxrwx 1 root root 17 2009-09-16 10:01 S19rpcgssd -> ../init.d/rpcgssd
  lrwxrwxrwx 1 root root 20 2009-09-16 09:57 S22messagebus -> ../init.d/messagebus
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 2009-09-16 10:01 S25bluetooth -> ../init.d/bluetooth
  lrwxrwxrwx 1 root root 15 2009-09-16 09:59 S25netfs -> ../init.d/netfs
  lrwxrwxrwx 1 root root 15 2009-09-16 10:02 S25pcscd -> ../init.d/pcscd
  lrwxrwxrwx 1 root root 14 2009-09-16 10:03 S26apmd -> ../init.d/apmd
  lrwxrwxrwx 1 root root 14 2009-09-16 10:01 S26hidd -> ../init.d/hidd
  lrwxrwxrwx 1 root root 16 2009-09-16 10:01 S28autofs -> ../init.d/autofs
  lrwxrwxrwx 1 root root 15 2009-09-16 10:01 S44acpid -> ../init.d/acpid
  lrwxrwxrwx 1 root root 15 2009-09-16 10:01 S50hplip -> ../init.d/hplip
  lrwxrwxrwx 1 root root 14 2009-09-16 10:01 S55sshd -> ../init.d/sshd
  lrwxrwxrwx 1 root root 14 2009-09-16 09:59 S56cups -> ../init.d/cups
  lrwxrwxrwx 1 root root 14 2009-09-17 10:22 S58ntpd -> ../init.d/ntpd
  lrwxrwxrwx 1 root root 18 2009-09-16 09:59 S80sendmail -> ../init.d/sendmail
  lrwxrwxrwx 1 root root 13 2009-09-16 09:55 S85gpm -> ../init.d/gpm
  lrwxrwxrwx 1 root root 15 2009-09-16 09:59 S90crond -> ../init.d/crond
  lrwxrwxrwx 1 root root 13 2009-09-16 10:03 S90xfs -> ../init.d/xfs
  lrwxrwxrwx 1 root root 17 2009-09-16 09:56 S95anacron -> ../init.d/anacron
  lrwxrwxrwx 1 root root 13 2009-09-16 09:59 S95atd -> ../init.d/atd
  lrwxrwxrwx 1 root root 25 2009-09-16 10:02 S96readahead_later -> ../init.d/readahead_later
  lrwxrwxrwx 1 root root 22 2009-09-16 10:01 S97yum-updatesd -> ../init.d/yum-updatesd
  lrwxrwxrwx 1 root root 22 2009-09-16 09:59 S98avahi-daemon -> ../init.d/avahi-daemon
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 2009-09-16 10:02 S98haldaemon -> ../init.d/haldaemon
  lrwxrwxrwx 1 root root 19 2009-09-16 10:02 S99firstboot -> ../init.d/firstboot
  lrwxrwxrwx 1 root root 11 2009-09-16 09:59 S99local -> ../rc.local
  lrwxrwxrwx 1 root root 16 2009-09-16 10:03 S99smartd -> ../init.d/smartd

  # rm -v /etc/rc?.d/S??avahi-daemon
  rm: remove symbolic link `/etc/rc3.d/S98avahi-daemon'? y
  removed etc/rc3.d/S98avahi-daemon'
  rm: remove symbolic link `/etc/rc5.d/S98avahi-daemon'?
  y
  removed etc/rc5.d/S98avahi-daemon'

  In ons geval is NetworkManager niet actief.

  # rm -v /etc/rc?.d/S??NetworkManager
  rm: cannot lstat `/etc/rc?.d/S??NetworkManager': No such file or directory

  Stop nu de NetworkManager en de avahi-daemon (let op de hoofdletters):

  # /etc/init.d/avahi-daemon stop
  Shutting down Avahi daemon:                  [  OK  ]
  # /etc/init.d/NetworkManager stop
  Stopping NetworkManager daemon:              [FAILED]

  In dit voorbeeld is NetworkManager niet actief.

  Je had je computer ook gewoon kunnen herstarten om de wijzigingen te activeren.
  Zodra deze wijzigingen hebben plaatsgevonden kan je de ip-configuratie aanvatten.

 2. hostname

  Je RedHat5 server houdt zijn algemene netwerkconfiguratie bij in de file
  /etc/sysconfig/network

  die ziet er als volgt uit:

  NETWORKING=yes
  NETWORKING_IPV6=no
  HOSTNAME=pc2202.linux800.be

  We kunnen de hostname hier indien nodig wijzigen.

  In het bestand /etc/hosts staan de netwerknamen van de computer. Ook de namen die verwijzen naar de local loopback (127.0.0.1). Een computer kan meerdere aliasnamen hebben in de hosts file, maar die zijn niet van buitenuit zichtbaar. Na aanpassing van de /etc/hosts kan je de naam (namen) onmiddellijk gebruiken in al je lokale netwerkcommando's.

  $ cat /etc/hosts
  # Do not remove the following line, or various programs
  # that require network functionality will fail.
  127.0.0.1 localhost.localdomain localhost pc2202 tartarus

  127.0.1.1 pc2202.linux800.be pc2202

  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
  ::1     localhost6.localdomain6 localhost6


 3. ip-address

  Je centos-computer houdt zijn ethernet devices bij in aparte files in de directory
  /etc/sysconfig/networking/devices

  Elke netwerkkaart heeft een configuratie file zoals:

  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0


  static:

  # 3Com Corporation 3c905 100BaseTX [Boomerang]
  DEVICE=eth0
  BOOTPROTO=none
  BROADCAST=172.16.255.255
  HWADDR=00:60:08:56:B6:BF
  IPADDR=172.16.31.102
  NETMASK=255.255.0.0
  NETWORK=172.16.0.0
  ONBOOT=yes
  GATEWAY=172.16.0.2
  TYPE=Ethernet
  USERCTL=no
  IPV6INIT=no
  PEERDNS=yes

  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1


  dhcp:
  # 3Com Corporation 3c905 100BaseTX [Boomerang]
  DEVICE=eth1
  BOOTPROTO=dhcp
  HWADDR=00:60:08:56:B6:BF
  ONBOOT=yes
  TYPE=Ethernet
  USERCTL=no
  IPV6INIT=no
  PEERDNS=yes
  Je kan de file ifcfg-eth0 kopieren naar ifcfg-eth0:1 om een logisch device te creëren. Zodra de file is aangepast en gesaved met de juiste configuratie kan het netwerk heropgestart worden met het commando:

  # /etc/init.d/network restart

  je kan dan controleren of alles goed staat met:

  # ifconfig
  eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1c:c0:4a:24:18  
            inet addr:172.16.31.102  Bcast:172.16.255.255  Mask:255.255.0.0
            inet6 addr: fe80::21c:c0ff:fe4a:2418/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:30727145 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:7157060 errors:0 dropped:4 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:3686717617 (3.4 GiB)  TX bytes:757257459 (722.1 MiB)
            Interrupt:19 Base address:0x2000
           
  eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:d0:b7:80:da:f0  

            inet addr:10.0.1.1  Bcast:10.0.1.255  Mask:255.255.255.0
            inet6 addr: fe80::2d0:b7ff:fe80:daf0/64 Scope:Link
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:7136163 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:29882756 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:682014735 (650.4 MiB)  TX bytes:3567221274 (3.3 GiB)

  lo        Link encap:Local Loopback  
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
            RX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:0
            RX bytes:10398 (10.1 KiB)  TX bytes:10398 (10.1 KiB)


  # route -n
  Kernel IP routing table
  Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
  172.16.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
  169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
  10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
  0.0.0.0         172.16.0.2      0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0

 4. dns-configuratie

  de configuratie van de domain name server(s) gebeurt in de file /etc/resolv.conf

  die kan er als volgt uitzien:

  search linux800.be
  domain linux800.be

  nameserver 172.16.31.101
  Het veld nameserver bevat de dns server. Je kan er twee of meer invoeren.
  Als je een search domein invult wordt dit domein automatisch toegevoegd aan verkorte host-namen zodat in dit voorbeeld

  $ ping pc3105
  PING pc3105 (172.16.31.5) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from localhost (172.16.31.5): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.035 m
  s
  ...

  eigenlijk verwijst naar pc3105.linux800.be

  De door u aangepaste dns configuratie is onmiddellijk aktief na opslaan van het bestand.
  Je kan ze nog testen met:

  # dig

  ; <<>> DiG 9.7.0-P1 <<>>
  ;; global options: +cmd
  ;; Got answer:
  ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41682
  ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 13, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

  ;; QUESTION SECTION:
  ;.                IN    NS

  ;; ANSWER SECTION:
  .            66488    IN    NS    k.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    l.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    m.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    a.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    b.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    c.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    d.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    e.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    f.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    g.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    h.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    i.root-servers.net.
  .            66488    IN    NS    j.root-servers.net.

  ;; Query time: 12 msec
  ;; SERVER: 172.16.31.101#53(172.16.31.101)
  ;; WHEN: Mon Sep 13 22:40:34 2010
  ;; MSG SIZE  rcvd: 228


 5. tijdelijke configuratie

  Om allerlei redenen kan het nuttig zijn met een tijdelijke configuratie te werken. Die blijft dan draaien zolang u de computer of het netwerk niet herstart. De dns configuratie in /etc/resolv.conf en de /etc/hosts worden onmiddellijk actief bij wijziging - ze zijn dus altijd 'permanent'.

  hostname

  Met het commando

  # hostname <computernaam>

  kan u tijdelijk de hostnaam van uw computer aanpassen, meer info vindt u in de man pagina's.

  ip-addres en netmask

  Met het commando

  # ifconfig eth0 172.16.31.16/16

  stelt u tijdelijk een nieuw ip-adres en netmask in. (Soms moet u dit commando 2 keer na mekaar intikken).

  default gateway

  Met het commando

  # route add default gw 172.16.0.2

  kunt u tijdelijk een default gateway toevoegen aan u route tabel.