LX-SYS-process-TEST
testvragen processen

  1. Geef het commando om alle lopende processen op te vragen.

  2. Welk is het process met nummer 1? Kun je dat process killen? Geef een correcte benaming voor processnummer.

  3. Hoe heet het commando om op een grafische scherm met een muisklik een process te killen

  4. Hoe gebruik ik het at commando om op 2h30 vannacht een download van de DVD openSuSE11 te starten?

  5. Welke regel plaats ik in het cron-configuratiebestand om dagelijks om 21uur mijn desktop te laten afsluiten? Hoe heet dat configuratiebestand? Moet ik ook een script schrijven? Wat zet ik daar dan in en waar plaats ik dat? Heeft het zin de anacron te gebruiken voor deze taak?

  6. Welke regel voeg ik toe in mijn cron-configuratie om EEn keer per week, op dinsdag om 16u30, alle files ouder dan 10 dagen uit mijn /tmp directory te verwijderen? Heeft het zin hier de anacron te gebruiken?

  7. Hoe rangschik ik in top mijn processen volgens geheugengebruik? Kan ik in top mijn processen rangschikken op I/O-gebruik? Hoe?

  8. Waarvoor dient de utility lsof?

  9. Zou je een script kunnen schrijven welke een computer automatisch, na 60 minuten gebruik terugschakelt naar runlevel3?

  10. Er bestaat een utility htop die ongeveer hetzelfde doet als top. Zoek op in welkde gevallen htop interessanter is dan top.