LX-SVS-INFO-telnetd

Updated sep/12/2010 19:04

Telnet-server - Debian5

Het is absoluut af te raden een telnet service te draaien op je linux server. Telnet is een onveilig protocol en versleutelt geen enkele informatie, ook niet het uitgewisselde paswoord. Om educatieve redenen wordt hier echter een telnetdaemon geïnstalleerd. Bovendien is zo straks gemakkelijker in te zien wat een telnetclient nu precies is, en hoe we die telnetclient voor andere dingen dan voor telnet zelf kunnen gebruiken.

 1. Configureer apt

  Indien dit nog niet gebeurd is moet je de apt software installatietool configureren voor gebruik met het internet. telnetd staat namelijk niet op de eerste debian DVD. Je moet de "deb cdrom" entry als commentaar omzetten, en daarna de online repositories toevoegen:

  # vim /etc/apt/sources.list


  #
  # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 5.0.3 _Lenny_ - Official i386 DVD Binary-1 20090905-08:48]/ lenny contrib main

  # deb cdrom:[Debian GNU/Linux 5.0.3 _Lenny_ - Official i386 DVD Binary-1 20090905-08:48]/ lenny contrib main

  deb http://ftp.belnet.be/debian/ lenny main contrib non-free
  deb-src http://ftp.belnet.be/debian/ lenny main


  deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
  deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib

  deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib
  deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib


  Update nu de nieuwe configuratie van apt:

  # apt-get update

  Hit http://ftp.belnet.be lenny Release.gpg
  Ign http://ftp.belnet.be lenny/main Translation-en_US                          
  Ign http://ftp.belnet.be lenny/contrib Translation-en_US                       
  Ign http://ftp.belnet.be lenny/non-free Translation-en_US                      
  Hit http://ftp.belnet.be lenny Release                                         
  Hit http://volatile.debian.org lenny/volatile Release.gpg                      
  Ign http://volatile.debian.org lenny/volatile/main Translation-en_US
  Ign http://volatile.debian.org lenny/volatile/contrib Translation-en_US
  Ign http://ftp.belnet.be lenny/main Packages/DiffIndex               
  Hit http://security.debian.org lenny/updates Release.gpg
  Ign http://security.debian.org lenny/updates/main Translation-en_US  
  Ign http://security.debian.org lenny/updates/contrib Translation-en_US
  Hit http://volatile.debian.org lenny/volatile Release                
  Ign http://ftp.belnet.be lenny/contrib Packages/DiffIndex           
  Ign http://ftp.belnet.be lenny/non-free Packages/DiffIndex           
  Ign http://ftp.belnet.be lenny/main Sources/DiffIndex                
  Hit http://security.debian.org lenny/updates Release                 
  Ign http://volatile.debian.org lenny/volatile/main Packages/DiffIndex
  Hit http://ftp.belnet.be lenny/main Packages   
  Hit http://ftp.belnet.be lenny/contrib Packages                      
  Ign http://volatile.debian.org lenny/volatile/contrib Packages/DiffIndex
  Ign http://volatile.debian.org lenny/volatile/main Sources/DiffIndex
  Ign http://volatile.debian.org lenny/volatile/contrib Sources/DiffIndex
  Ign http://security.debian.org lenny/updates/main Packages/DiffIndex
  Hit http://volatile.debian.org lenny/volatile/main Packages
  Hit http://volatile.debian.org lenny/volatile/contrib Packages
  Hit http://volatile.debian.org lenny/volatile/main Sources           
  Ign http://security.debian.org lenny/updates/contrib Packages/DiffIndex
  Ign http://security.debian.org lenny/updates/main Sources/DiffIndex  
  Ign http://security.debian.org lenny/updates/contrib Sources/DiffIndex
  Hit http://ftp.belnet.be lenny/non-free Packages                     
  Hit http://volatile.debian.org lenny/volatile/contrib Sources        
  Hit http://ftp.belnet.be lenny/main Sources                          
  Hit http://security.debian.org lenny/updates/main Packages
  Hit http://security.debian.org lenny/updates/contrib Packages
  Hit http://security.debian.org lenny/updates/main Sources
  Hit http://security.debian.org lenny/updates/contrib Sources
  Reading package lists... Done

 2. Installeer telnetd

  # apt-get install inetutils-telnetd
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree       
  Reading state information... Done
  The following NEW packages will be installed:
    inetutils-telnetd
  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 4 not upgraded.
  Need to get 0B/104kB of archives.
  After this operation, 217kB of additional disk space will be used.
  Selecting previously deselected package inetutils-telnetd.
  (Reading database ... 100592 files and directories currently installed.)
  Unpacking inetutils-telnetd (from .../inetutils-telnetd_2%3a1.5.dfsg.1-9_i386.deb) ...
  Processing triggers for man-db ...
  Setting up inetutils-telnetd (2:1.5.dfsg.1-9) ...


 3. Configureer inetd.conf

  De telnetdaemon wordt niet zoals gewoonlijk direct opgestart met een opstartscript in /etc/init.d - hij zit in de inetd superserver. Hierin kunnen enkele services zitten die alle tegelijk worden opgestart.

  Om die reden moeten we eerst nog inetd configureren en daarna opstarten. We verwijderen eerst de commentaar #<off># voor de hieronder vetgedrukte regel:

  # vim /etc/inetd.conf

  # /etc/inetd.conf:  see inetd(8) for further informations.
  #
  # Internet superserver configuration database
  #
  #
  # Lines starting with "#:LABEL:" or "#<off>#" should not
  # be changed unless you know what you are doing!
  #
  # If you want to disable an entry so it isn't touched during
  # package updates just comment it out with a single '#' character.
  #
  # Packages should modify this file by using update-inetd(8)
  #
  # <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
  #
  #:INTERNAL: Internal services
  #discard        stream    tcp    nowait    root    internal
  #discard        dgram    udp    wait    root    internal
  #daytime        stream    tcp    nowait    root    internal
  #time        stream    tcp    nowait    root    internal

  #:STANDARD: These are standard services.

  telnet    stream    tcp    nowait    root    /usr/sbin/telnetd    telnetd


  #:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.

  #:MAIL: Mail, news and uucp services.

  #:INFO: Info services

  #:BOOT: TFTP service is provided primarily for booting.  Most sites
  #       run this only on machines acting as "boot servers."

  #:RPC: RPC based services

  #:HAM-RADIO: amateur-radio services

  #:OTHER: Other services 4. Nu starten we de inetd service

  # /etc/init.d/openbsd-inetd start
 5. Test de server

  $ telnet localhost
  trying 127.0.0.1...
  Connected to localhost.
  Escape character is '^]'.
  Debian GNU/Linux 4.0
  pc2203 login: ludo
  Password: ********
  Linux pc2203 2.6.18-5-686 #1 SMP Fri Jun 1 00:47:00 UTC 2007 i686
  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
  permitted by applicable law.
  ludo@pc:~$
 6. Test vanaf je netwerk:

  Je kan nu inloggen vanaf een ander station op je LAN. Als je ingelogd bent, in dit geval als ludo, kan je hetzelfde doen als op een gewone terminal, maar dan vanaf overal op het netwerk (de gebruiker moet natuurlijk wel bestaan op de server).

  honnecker@ddr.de:~$ telnet 172.16.22.3
  Trying 172.16.22.3...
  Connected to 172.16.22.3.
  Escape character is '^]'.
  Debian GNU/Linux 4.0
  pc2203 login: ludo
  Password: ********
  Last login: Mon Mar 3 13:17:36 2008 from localhost on pts/6
  Linux pc2203 2.6.18-5-686 #1 SMP Fri Jun 1 00:47:00 UTC 2007 i686
  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
  the exact distribution terms for each program are described in the
  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
  permitted by applicable law.
  ludo@pc2203:~$