LX-INL-OEF-commandos
Updated aug/10/2010 12:37

oefeningen basiscommando's

inhoudstafel: snelkoppelingen

eerste stappen

 1. Gebruik het linux commando cal als voorbeeld van een linux commando:

  $ cal

  tik nu

  $ cal 4 2007
  $ cal 4 2008
  $ cal 11 9008

  typ nu "foute" commandos en kijk en noteer wat er gebeurt:

  $ cal 9 9 9
  $ cal 99999
  $ Cal 6 2008 (dit commando begint met hoofdletter C)

 2. Gebruik de commando's whoami en who; tik ze in en noteer wat je ermee kan doen:

  $ whoami

  $ who

 3. Het commando date

  $ date

 4. Gebruik de commandos pwd en cd:

  $ pwd
  $ cd /usr/bin
  $ pwd
  $ cd $HOME
  $ pwd

 5. Enkele voorbeelden van ls

  1. eenvoudig:

   $ ls

  2. ook de hidden files:

   $ ls -a

   wat doet ls -A ? is dat hetzelfde? Zie je het verschil?

  3. long list:

   $ ls -l

   kijk met het commando man ls of er een verschil is als je de optie -L gebruikt

  4. long list en hidden files samen:

   $ ls -al


   mag je de volgorde van a en l omkeren? kan dit:

   $
   ls  -a -l

  5. long list en hidden files en al hun subdirectories samen:

   $ ls -alR


 6. Gebruik het commando wall om een tekst op enkele terminals te brengen. Open eerst 4 terminals en tik dan hetvolgende:

  $ wall <enter>
  Dit is een oefening

  <CTRL><D>

  Kijk nu op de terminals die je daarnet geopend hebt of de boodschap is doorgekomen.

 7. Doe een shutdown met het shutdown commando, zoek de correcte syntax aan de hand van de man pages (man shutdown); moet je root gebruiker zijn om dit uit te voeren?

 8. Doe een restart met het shutdown commando

 9. Doe een restart met <CTRL> <ALT><DEL>


basiscommando's

werk hetvolgende uit in je home-directory

directories zijn bold, files gewoon.

 1. maak een directory met als naam schilderkunst

 2. zet hierin 4 subdirectories en daarin telkens 2 subdirectories, en tenslotte telkens een file genoemd als volgt: (inhoud van de file is vrij te kiezen)


  primitives
  italy      ----> simone_martini
  belgium ----> gebroeders_van_eyck

  baroque
  italy      ----> caravaggio
  belgium ----> rubens

  renaissance
  italy      ----> botticelli
  belgium ----> breughel

  contemporary_art
  italy      ----> paola_pivi
  belgium ----> panamarenco

  en toon dit aan de docent

 3. maak nu een nieuwe directory in je home met als naam schilders en verplaats alle files (alleen de files) hiernaartoe

  toon dit aan de docent

 4. verwijder nu overal de subdirectories italy en belgium

  toon nogmaals aan de docent

 5. verwijder tenslotte de hele oefening.

toon dit aan de docent (als er nog iets te zien is ... )hidden files

Werk in je home directory

 1. Maak hier met pico een file met de naam: lokaal31
  inhoud
  van deze tekstfile: "DIT IS EEN TEKST"

 2. Maak een directory WEGA
  Maak ook een hidden directory aldebaran

  !!! dat kan onmiddellijk met mkdir - denk er even over na hoe.

 3. In de directory WEGA maak je een file tripwire.
  inhoud van tripwire: "DIT IS NOG EEN TEKSTBESTAND".

 4. Kopieer de file tripwire van WEGA naar aldebaran
  Maak de file tripwire in aldebaran hidden

 5. In de directory WEGA maak je een file kubus
  inhoud van kubus: "xcalc & xclock &"

 6. Maak kubus executable met het commando: chmod +x kubus
  Kijk met ls of de kleur veranderd is in groen (linux mint, ubuntu)
  Kijk met ls -l of de regel begint met -rwxr-xr-x (de x staat 3 keer voor executable)

 7. Test in de grafische omgeving vanaf een terminal of kubus uitvoerbaar is en werkt. Tik daarvoor het volgende in:

  ./kubus

 8. Tenslotte maak je een shortcut op je desktop met een passend pictogram.
  Test je nogmaals.


hidden files 2


werk in je home directory


 1. Maak 3 directories: picasso, vangogh en magritte.
  Download met firefox een foto van een schilderij van deze 3 meesters.
  Vanaf je terminal plaats je deze foto's nu in de juiste directory.

 2. Maak in je home-directory een directory met als naam pinkpanther
  Maak in de 3 foto's in de 3 directory's van je schilders hidden.
  Verplaats de hidden foto's nu naar pinkpanther.
  Maak de verborgen foto's weer zichtbaar in pinkpanther.
  Verkoop nu de foto's.

 3. Ga terug naar je home directory en maak er een directory dictators.
  In de directory dictators maak je met pico de file stalin. Inhoud van stalin: "de goelag" Maak met pico een file mao. Inhoud van mao: "de lange mars"

 4. Maak nu in je home directory een hidden directory met als naam wegermee.

 5. Maak stalin en mao in dictators hidden.

 6. Kopieer de files stalin en mao uit dictators naar wegermee.

 7. Verwijder de directory dictators met alles erin (één commando)

 8. Installeer de software sl met het commando
  $ sudo apt-get install sl

 9. Ga weer naar je home-directory.
  Maak met pico een file met als naam hidden_dictators_train
  In die file zet je hetvolgende:

  echo "mao is hidden on the train!"
  sleep 2
  sl -l
  echo "stalin is flying on the train!"
  sleep 2
  sl -F


 10. Maak hidden_dictators_train executable met chmod +x

 11. Voer hidden_dictators_train uit vanaf je terminal.

 12. Kun je ook een shortcut maken op je desktop?
basiscommando's: real case


Achtergrond:

Een eigenaar van 3 websites wenst deze onder te brengen in 1 nieuwe website. Gedurende de eerste maand na de migratie wenst hij/zij de oude websites nog te laten verwijzen naar de nieuwe.

 1. Creëer eerst de situatie voor de migratie en maak in je home directory een directory public met hierin 3 subdirectories:


 2. Crëeer daarna de nieuwe website, eveneens in de directory public: myfun.eu en zet hierin de file index.html met als inhoud "myfun.eu"

  Kopiëer nu de index.html files van de hogere 3 websites onder een nieuwe naam (whitehouse.net.html, intec.be.html, leterme.gov.html) naar de nieuwe directory myfun.eu.

 3. tenslotte: zet daarna in de nog bestaande index.html files in de subdirectories whitehouse.net, leterme.gov en intec.be de inhoud "this website has moved to myfun.eu"