LX-SVS-PRAK-samba
Updated sep/24/10 22:17

praktijkoefening: samba server


 1. Installeer samba en doe het volgende:

 2. Zorg er nu voor dat iedereen kan schrijven op de share "cesar" uit het vorige punt. Je moet de smb.conf aanpassen, en de directory permissions in linux aanpassen.

 3. Maak nu ook een [global] declaration.
  Kies een naam voor je workgroup, en plaats

  map to guest = Bad User

  security = SHARE

  zoek nu uit waarvoor deze declarations dienen en hoe ze werken.

 4. Maak nu nog 2 extra gebruikers aan: kenny en jaak. Die kunnen nu nog allemaal schrijven op de share uit vorig punt. Zorg er nu voor dat dat niet meer kan voor ludo en jaak. Test telkens op je windows.

 5. Share nu alle home directories van alle linux gebruikers. (dit doe je met één entry in de smb.conf) Test dit onder windows.

 6. Maak twee users aan: an en greet, zonder home-directory in linux.

  Kunnen zij de share "cesar" lezen?
  Kunnen zij op "cesar" schrijven?
  Hebben ze dan werkelijk geen home-directory?

 7. Voeg het volgende toe in de global declaration:

  logon drive = X:

  wat verandert er als je inlogt als ludo? en als greet?

 8. Test wat er gebeurt als de user ludo op de xp computer zijn paswoord verandert. Verandert het paswoord ook op de linux server? Kun je dat doen werken? Moet je nu de linux computer omzetten naar een domein controller? Bekijk even de volgende websites:

  http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-Guide/index.html
  http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-Guide/simple.html
  http://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-Guide/small.html