LX-SYS-shell-PRAK
praktijkoefening op de shell en commando's

 1. Herinstalleer Centos5 volgens de huidige partitionnering: oude CenTOS wordt volledig vervangen door de nieuwe CentOS. De hostnaam van uw computer staat op de sticker links boven op uw pc, maak uzelf (voornaam) aan als gebruiker.

 2. Na installatie:
  Gebruik useradd -m om 4 nieuwe users aan te maken: bert, ludo, claire en mehdi.
  Voorzie alle gebruikers van het paswoord sdf12345.
  Log na aanmaken van de accounts telkens volledig in, zodat alle files en directories van de nieuwe gebruikers ge-initialiseerd worden.

 3. Maak een shortcut voor een root-terminal, gebruik makende van een ssh commando

 4. Maak 6 aliassen voor 6 verschillende gebruikers, en plaats die telkens in de correcte .bashrc

  gebruiker
  alias
  inhoud
  <uzelf>
  nano
  vim
  bert
  backit
  cp -rvpdu
  ludo
  wiehier
  cat /etc/passwd | grep -v nologin | grep -v false | grep home
  claire
  xcopy
  cp -rv
  mehdi
  allesweg
  rm -rf
  root
  wow
  watch -n 2 w -hs

 5. Maak ook twee aliassen voor iedereen:

  myway met als inhoud 'route -n | grep UG'
  mydns
  met als inhoud 'grep nameserver /etc/resolv.conf ; dig | grep SERVER'
  en stop de alias vooraan in de /etc/bashrc

 6. Voeg /sbin en /usr/sbin toe aan je $PATH en zet dit in je eigen .bashrc

 7. Maak een symbolic link van /etc naar ~/etc

 8. schrijf hieronder je ipaddress, default gateway en dns server;
  welke commando's moet je daarvoor intikken?

 9. Voeg jezelf toe aan de sudoers file. Test dit. Verander tijdelijk het paswoord van root naar abc12345. Als je sudo intikt in CentoS, welk paswoord moet je dan intikken? Verander daarna terug je root paswoord naar sdf12345.


 10. log in als ludo. In de homedirectory van ludo maak je een directory met de naam smallstuff.
  Met welk commando kun je alle bestanden in /etc vinden die kleiner zijn dan 100 byte en ze kopiëren naar smallstuff? Schrijf het op en voer het uit!  log uit als ludo
  word nu root

  Move de directory smallstuff van ludo's home naar mehdi's home.
  Verander daarna de eigenaar en groep van deze directory en alles wat er in zit naar mehdi. Verander tevens de permissions van deze directory en alles wat er in zit naar -rwxrwxrwx

  commando's:
  log uit als root

 11. Geef een commando dat alle bestanden vindt in /etc en zijn subdirectories met daarin de zoekstring gopher. Stuur alle error messages naar /dev/null.

 12. Zoek het process avahi daemon op.
  Kill daarna het process met een sudo commando. Schrijf beide commando's op.