LX-SVS-INFO-mailserver
concept sep/26/10 19:16

email servers voor linux

Een schematisch overzicht van beschikbare mailservers en modules onder linux.
Als backend wordt vaak mysql of ldap gebruikt.
Uit dit overzicht worden postfix en dovecot dieper behandeld.
Een laboefening volgt.

SMTP:
mail transfer agents

POP3/IMAP:
mailbox servers

WebMail


postfix (***)

http://en.wikipedia.org/wiki/Postfix_%28software%29

http://www.postfix.org/

courrier (middlest)


http://en.wikipedia.org/wiki/Courier_Mail_Server


http://www.courier-mta.org/

squirrelmail

http://en.wikipedia.org/wiki/Squirrelmail

http://www.squirrelmail.org/

exim4 (**)

http://en.wikipedia.org/wiki/Exim

http://www.exim.org/

cyrus (completest)


http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_IMAP


http://www.cyrusimap.org/

horde


http://en.wikipedia.org/wiki/Horde_%28software%29


http://www.horde.org/

sendmail (*)


http://en.wikipedia.org/wiki/Sendmail


http://www.sendmail.org/

dovecot (easiest)

http://en.wikipedia.org/wiki/Dovecot_%28software%29

http://www.dovecot.org/

roundcube


http://en.wikipedia.org/wiki/Roundcube


http://www.roundcube.net/


Antivirus/AntiSpam

clamav

http://en.wikipedia.org/wiki/Clam_AntiVirus
http://www.clamav.net/lang/en/

amavisd-new

http://www.ijs.si/software/amavisd

spamassassin

http://en.wikipedia.org/wiki/Spam_assassin
http://spamassassin.apache.org/Comparison

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_mail_servers


Totaaloplossingen:

iredmail

iRedMail 0.6.1: Open Source Mail Server With Postfix, Dovecot, Amavisd, ClamAV, SpamAssassin, RoundCube On Ubuntu 10.04

iRedMail is a shell script that lets you quickly deploy a Open Source Mail Server solution in less than 2 minutes.

http://www.iredmail.org/

http://www.howtoforge.org/iredmail-0.6.1-open-source-mail-server-with-postfix-dovecot-amavisd-clamav-spamassassin-roundcube-on-ubuntu-10.04

manueel

postfix, dovecot, debian lenny, squirrelmail, mySQL
http://workaround.org/ispmail/lenny

Postfix
, Courier/POP, SASL & Spamassassin - with MySQL admin on Ubuntu 8.04 Hardy Heron

http://www.postfix-tutorial.com/

Virtual Users And Domains With Postfix, Courier, MySQL And SquirrelMail (Ubuntu 10.04)

http://www.howtoforge.com/virtual-users-domains-postfix-courier-mysql-squirrelmail-ubuntu-10.04

Virtual Users And Domains With Postfix, Courier And MySQL (Debian Etch)

http://howtoforge.org/virtual_users_and_domains_with_postfix_debian_etch

Dovecot and sendmail
http://bobcares.com/blog/?p=148

The perfect Spamsnake ubuntu 8.04
http://www.howtoforge.org/the-perfect-spamsnake-ubuntu-8.04

Mail Server Setup With Exim, MySQL, Cyrus-Imapd, Horde Webmail On Centos 5.1

http://www.howtoforge.com/exim-mysql-cyrus-imapd-horde-centos5.1

en vele andere

http://www.hypexr.org/linux_mail_server.php
http://rimuhosting.com/support/settingupemail.jsp?mta=postfix