LX-SYS-shell-grep_find-OEF
enkele gecombineerde oefeningen op grep en find


  1. Om in mijn huidige directory alle bestanden te onderzoeken op het woord "ftp" kan ik
    $ grep ftp *
    intikken. Dit commando onderzoekt echter niet de subdirectories. Kan ik find met grep combineren om toch ook de subdirectories onderzoeken? Test dit in /etc.

  2. Hoe vind ik vanuit mijn home directory alle bestanden terug die het woord "entropie" bevatten?

  3. Zoek in /etc , maar niet in de subdirectories, alle files die het woord host bevatten, druk het regelnummer af met de regel waarin zich 'host' bevindt en de filenaam.