LX-PERL-INFO-parameters
Updated aug/2/2010 20:31

parameters

Parameters horen thuis in de wereld van de command line interface, en bijgevolg in de toolbox van de systeembeheerder.

 1. voorbeeld

  #!/usr/bin/perl

  #
  # param: vraagt 2 parameters op en drukt ze af
  #
  print "Hallo $ARGV[0]!\n\n";
  print "Hello", chr(32), " $ARGV[1]!\n";

  Parameters worden door perl in een array gestopt met als naam @ARGV
  De elementen van de array worden genummerd vanaf 0. De parameter met index 0 is niet de aangeroepen filenaam van het script zoals in bash, maar het eerste argument.

  Je kan de elementen opvragen als:

  $ARGV[
  n]


  met n een natuurlijk getal.

  Parameter 1 is dan $ARGV[0]
  Parameter 2 wordt $ARGV[1]
  Parameter 3 wordt $ARGV[2]
  ...
  enzoverder.

  $#ARGV is de hoogste index van de array, en bijgevolg het totale aantal parameters -1

  $0 is de aangeroepen filenaam.

 2. nog een voorbeeld

  #!/usr/bin/perl
  #
  # shmind: een programma dat parameters bekijkt
  #         met de mind van een shell scripter

  #
  print "De aangeroepen filenaam is $0\n";
  print "Parameter 1 = $ARGV[0]\n";
  print "Parameter 2 = $ARGV[1]\n";
  print "Parameter 3 = $ARGV[2]\n";
  print "Parameter 4 = $ARGV[3]\n";
  print "\n";
  print "totaal aantal parameters - 1: $#ARGV\n";

  output:

  $ shmind.pl 1 2 3 4
  De aangeroepen filenaam is /home/bert/bin/shmind.pl
  Parameter 1 = 1
  Parameter 2 = 2
  Parameter 3 = 3
  Parameter 4 = 4

  totaal aantal parameters: 3

  $ shmind.pl 1
  De aangeroepen filenaam is /home/bert/bin/shmind.pl
  Parameter 1 = 1
  Parameter 2 =
  Parameter 3 =
  Parameter 4 =

  totaal aantal parameters: 0


  $ shmind.pl
  De aangeroepen filenaam is /home/bert/bin/shmind.pl
  Parameter 1 =
  Parameter 2 =
  Parameter 3 =
  Parameter 4 =

  totaal aantal parameters: -1


 3. versie3

  #!/usr/bin/perl
  #
  # 2shmind: een programma dat parameters bekijkt
  #          met een shell scripter bril
  #
  print "De aangeroepen filenaam is $0\n";
  print "\n";
  $aantal_params = $#ARGV + 1;
  print "totaal aantal parameters: $aantal_params\n";
  print "\n";
  $n = $aantal_params;
  while ($n>=1)
  {

        print "Parameter $n = $ARGV[($n-1)]\n";
        $n -=1;
  }
  print "\n";

  output:

  $ 2shmind.pl
  De aangeroepen filenaam is /home/bert/bin/2shmind.pl

  totaal aantal parameters: 0


  $ 2shmind.pl kat papegaai hond
  De aangeroepen filenaam is /home/bert/bin/2shmind.pl

  totaal aantal parameters: 3

  Parameter 3 = hond
  Parameter 2 = papegaai
  Parameter 1 = kat


 4. enkele links

  http://affy.blogspot.com/p5be/index.htm
  http://affy.blogspot.com/p5be/ch12.htm