LX-PERL-INFO-variabelen
Updated aug/01/10 09:48 AM

variabelen

 1. declaratie

  Net als in bash hoeven variabelen niet op voorhand gedeclareerd te worden.
  Hun eerste gebruik is tegelijkertijd een declaratie.

 2. naam

  Een variabele mag beginnen met een underscore, een hoofdletter of een kleine letter, niet met een cijfer. Cijfers mogen wel deel uitmaken van de rest van de variabele naam. Andere karakters zijn niet toegelaten. Tot hier is alles vergelijkbaar met bash.

  De variabele wordt altijd voorafgegaan door het dollarteken, zowel bij de toewijzing als bij het gebruik van zijn waarde. (dit is een belangrijk verschil met bash !!!) 

 3. toewijzing

  De toewijzing gebeurt, met of zonder spaties, door een gelijkheidsteken tussen de variabele en de toe-te-wijzen waarde. Vergeet de ; niet.

  voorbeelden:

  $jan = 45;
  $speler_type="linksbuiten";
  $_pi = 3.14;
  $k3_cd="Oma\'s aan de top!"

 4. variabele typen

  De hoofdtypen in perl zijn string, integer en real. Afhankelijk van de toewijzing of van de operatie wijzigt een type uit zichzelf van het één in het ander. Je kan een integer dus delen door de vierkantswortel van 2, en die waarde aan zichzelf toewijzen. Hij wordt dan een real. Je krijgt alleen errors als je niet numerieke strings gaat bewerken met nummerieke operatoren.

 5. bewerkingen

  Rekenen gebeurt met dezelfde operatoren (+ - * / % en **) als onder bash, maar de ingewikkelde structuur van dubbele haakjes, vierkante haakjes of expr en bc zijn niet nodig.

  $_pi=3.1415;
  $diameter = 45;
  $opp_cirkel = ($diameter / 2) ** 2 * $_pi;
  print "Opp = $opp_cirkel \n";

  output:
  Opp = 1590.384375


  Strings worden aan mekaar gekoppeld met het . teken (dot)
  Strings worden verveelvoudigd met het x teken.

  $kolom_header="nutteloze";
  $kolom_suffix="onzin";
  $kolom=$kolom_header . "-" . $kolom_suffix . "." . "pdf";
  print $kolom."\n";
  print "\n";
  $kolom=$kolom x 3;
  print $kolom."\n";
  print "\n";

  output:
  nutteloze-onzin.pdf

  nutteloze-onzin.pdf
  nutteloze-onzin.pdfnutteloze-onzin.pdf