LX-SVS-INFO-dhcpd
Updated sep/12/2010 19:04

DHCPD - Debian5

LEES DIT EERST - DISCLAIMER:

Het installeren, configureren en testen van een DHCP server kan een bestaand en draaiend netwerk negatief beïnvloeden: een verkeerd geconfigureerde DHCP-server kan potentiële clients van een verkeerde netwerkconfiguratie voorzien. Dit met mogelijk desastreuze gevolgen. Voer de volgende configuratie dan ook uit in een test-netwerk, afgesloten van je bedrijfsnetwerk. Werk bij voorkeur virtueel met een DHCP server met twee netwerkkaarten: 1 via NAT, 1 via intnet. Zet je clients allemaal in intnet.
 1. Installeer dhcpd

  # apt-get install dhcp3-server
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree... Done
  Note, selecting dhcp instead of dhcpd
  The following NEW packages will be installed:
  dhcp
  0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 142 not upgraded.
  Need to get 111kB of archives.
  After unpacking 307kB of additional disk space will be used.
  Get:1 http://ftp.belnet.be etch/main dhcp 2.0pl5-19.5etch2 [111kB]
  Fetched 111kB in 1s (64.0kB/s)
  Selecting previously deselected package dhcp.
  (Reading database ... 72372 files and directories currently installed.)
  Unpacking dhcp (from .../dhcp_2.0pl5-19.5etch2_i386.deb) ...
  Setting up dhcp (2.0pl5-19.5etch2) ...
  Generating /etc/default/dhcp...

  Please note that if you are installing the DHCP server for the first
  time you need to configure it first.

  Starting DHCP server: dhcpd failed to start - check syslog for diagnostics.

 2. Maak een default configuratie

  open het bestand /etc/dhcp3/dhcpd.conf

  # vim /etc/dhcp3/dhcpd.conf

  # dit is een commentaarregel -
  # configuratie DHCPD op datum 2008mar13 - 14h20
  option domain-name "linux800.be";
  option domain-name-servers 172.16.31.101;
  option subnet-mask 255.255.0.0;
  default-lease-time 6000;
  max-lease-time 12000;
  subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
  option routers 172.16.0.2;
  range 172.16.131.11 172.16.131.20;
  }

 3. Test de nieuwe configuratie

  # /etc/init.d/dhcp3-server start
  Starting DHCP server: dhcpd failed to start - check syslog for diagnostics.
 4. bekijk de log-files

  Soms gaat het van in het begin al fout, en dan kun je in de logfiles zien wat er fout is:

  #
  tail /var/log/syslog
  Mar 3 11:57:51 localhost dhcpd: No subnet declaration for eth0 (172.16.31.202).
  Mar 3 11:57:51 localhost dhcpd: Please write a subnet declaration in your dhcpd.conf file for the
  Mar 3 11:57:51 localhost dhcpd: network segment to which interface eth0 is attached.
  Mar 3 11:57:51 localhost dhcpd: exiting.
  Mar 3 12:06:29 localhost dhcpd: /etc/dhcpd.conf line 8: semicolon expected.
  Mar 3 12:06:29 localhost dhcpd: ^Irange
  Mar 3 12:06:29 localhost dhcpd: ^
  Mar 3 12:06:29 localhost dhcpd: Configuration file errors encountered -- exiting
  Mar 3 12:06:29 localhost dhcpd: exiting.


  In het hogere voorbeeld was ik inderdaad een paar ; vergeten. Verbeter indien nodig je configuratiefile!
 5. ... en test opnieuw

  # /etc/init.d/dhcp restart
  Starting DHCP server

 6. Hang nu een testmachine aan een gekruiste kabel direct aan uw server en test onder windows met je opdrachtprompt als volgt:

  c:\ipconfig /release
  c:\ipconfig /renew

  of zet een dhcp client onder linux, verbindt de kabel en herstart het netwerk met:

  # /etc/init.d/network restart

  Controlleer nu met

  # ifconfig

  of je een configuratie hebt gekregen van je nieuwe server.
 7. leases

  Je can de leases van je server controleren in de file
  /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases


  # cat /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases

  # The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
  # This lease file was written by isc-dhcp-V3.1.1

  lease 172.16.41.181 {
    starts 4 2009/05/07 08:13:27;
    ends 4 2009/05/07 17:06:47;
    cltt 4 2009/05/07 08:13:27;
    binding state active;
    next binding state free;
    hardware ethernet 00:1e:58:48:ee:0d;
    client-hostname "pc3102";
  }
  lease 172.16.41.181 {
    starts 4 2009/05/07 08:13:27;
    ends 4 2009/05/07 08:13:31;
    tstp 4 2009/05/07 08:13:31;
    cltt 4 2009/05/07 08:13:27;
    binding state free;
    hardware ethernet 00:1e:58:48:ee:0d;
  }
  lease 172.16.41.181 {
    starts 4 2009/05/07 08:13:34;
    ends 4 2009/05/07 17:06:54;
    cltt 4 2009/05/07 08:13:34;
    binding state active;
    next binding state free;
    hardware ethernet 00:1e:58:48:ee:0d;
    client-hostname "pc3102";
  }

 8. Nog een voorbeeld met static leases

  # cat /etc/dhcp3/dhcpd.conf


  ddns-update-style none;

  option domain-name "myhosts.com";
  option domain-name-servers 195.238.2.22, 195.238.2.21;

  default-lease-time 600000;
  max-lease-time 720000;

  log-facility local7;

  subnet 10.0.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    interface eth0;    
    range 10.0.1.101 10.0.1.120;
    option routers 10.0.1.2;


  ### STATIC IP LEASES ###

  # RICOH PRINTER: MPC2800
  # Host 10.0.1.214 appears to be up.
  # MAC Address: 00:00:74:EE:8E:83 (Ricoh Company)

     host MPC2800
        {
        hardware ethernet 00:00:74:EE:8E:83;
        fixed-address 10.0.1.214;
        }
  }


 9. Verwijderen voor de Veiligheid

  Als alles in orde is zou je nu de dhcp-server in het bedrijfsnetwerk kunnen opnemen, maar in een oefening tbv. een cursus is dat niet aan de orde. Stop daarom na de oefening de dhcp server met het commando:

  # /etc/init.d/dhcp3-server stop

  en verwijder voor alle zekerheid de dhcpd daemon:

  # apt-get remove dhcp3-server

  Reading package lists... Done
  Building dependency tree... Done
  Note, selecting dhcp instead of dhcpd
  The following packages will be REMOVED:
  dhcp
  0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 142 not upgraded.
  Need to get 0B of archives.
  After unpacking 307kB disk space will be freed.
  Do you want to continue [Y/n]? y
  (Reading database ... 72391
  files and directories currently installed.) Removing dhcp ...
  Stopping DHCP server: dhcpstart-stop-daemon: warning: failed to kill 6913: No such process