LX-SVS-PTEST-lamp-samba
Updated okt/02/10 10:59

Praktijktest: LAMP, vsftpd, samba

Kies vooraf 2 domeinnamen zodat de docent de DNS correct kan instellen.
Test met deze praktijktest je kennis van apache2, mysql, php, vsftpd en samba. Je zou deze oefening op 3 uur moeten kunnen afwerken.


 1. Installeer een redhat5. Doe dit over je bestaande redhat installatie. Noteer vooraf de correcte partitiegegevens. Vergeet niet te formatteren tijdens je installatie.

 2. Zorg ervoor dat GRUB werkt en zowel Debian, Windows2003  en redhat kunnen starten.

 3. Creëer 5 gebruikers alle met paswoord sdf12345, <pc-naam>, <uw eigen naam>, ludo, claire en kenny

 4. Is sshd actief en bereikbaar van buitenaf? Zorg ervoor dat root niet rechtstreeks kan inloggen.

 5. Zet een apache2 server op met 2 virtual hosts en 1 default website. Zorg er ook voor dat ze van buitenaf bereikbaar zijn (u mag de docentpc gebruiken voor test).
  De default website heeft een index.php pagina waarop de output van phpinfo te zien is.
  Op de virtual hosts staat minstens hun domein naam.

 6. Virtual sites moeten bereikbaar/beschrijfbaar zijn exclusief en chrooted vanaf vsftpd; anonymous is disabled.

 7. Zorg ervoor dat de share IMAGES van de klaslokaalserver bij opstarten gemount wordt in het mountpoint /images

 8. Zet een samba server op.
  Share de homedirectories NIET.
  Maak 2 shares: /home/photos geshared als [photos]
  en /home/software geshared als [software]
  De gebruikers ludo en claire moeten op [photos] kunnen schrijven, kenny niet;
  [software] is alleen lezen voor iedereen.
  Test vanaf een onafhankelijk windows workstation achteraan het klaslokaal.

 9. Zet een database in MySQL op met als naam praktijk.
  Maak een tabel in deze database met als naam docenten.
  De tabel bevat 3 velden:
  een naam,
  een voornaam,
  een vakgebied.
  Stop minstens 5 docenten in de tabel.
  Schrijf het commando op waarmee je ze allemaal opvraagt.