LX-SVS-PRAK-apache2
Updated sep/29/10 10:39

praktijkoefening: apache2 webserver

 1. Werk onder RedHat5. Doe dit op een schone installatie, dwz. op een linuxsysteem waar nog geen apache2-server op heeft gedraaid.

 2. Verifieer de correcte instelling en werking van het netwerk!

 3. Installeer en test de openssh-server.

 4. Installeer een apache2 server. Hoe heet apache2 in RedHat5?

 5. Test de server met een internetbrowser. Moet je de server eerst starten.

 6. Vind het path naar de default website.
  Kun je dat path ook vinden in /etc/passwd of is dat verschillend?
  Zoek in de apache configuratiefile naar de directive DocumentRoot
  Waarom vind je in dat path onder redHat5 geen index.html?
  Kijk eens verder in de 4 subdirectories. Ergens staat een bestand noindex.html dat door apache2 als homepage wordt gebruikt indien index.html gewoon ontbreekt.
  Maak nu een index.html in juiste subdirectory van je webserver en zet er wat in.
  Wordt die index.html onmiddellijk actief? Test in je browser.
  Moest je apache2 herstarten?

 7. Uncomment de directive #ServerName www.example.com:80
  en vervang www.example.com door localhost.
  Herstart apache2 om dit te testen.

 8. Verander het path naar de default website naar /home/www/httpdocs
  Dat doe je in de apache2 configfile met de directive DocumentRoot.
  Een tweede directive <Directory "/var/www/html"> moet eveneens worden aangepast.
  Plaats een andere indexpagina in je nieuwe path.
  Moet je apache nu herstarten?
  Als je de configfile veranderd moet dat!
  Staan je permissions in /home/www correct? Verifieer in je browser.
  Stel je permissions zo nodig correct in. (777 is niet toegestaan)

 9. Verander je /etc/hosts file:

  # Do not remove the following line, or various programs
  # that require network functionality will fail.
  127.0.0.1       localhost.localdomain localhost www.testvirtual.host
  ::1             localhost6.localdomain6 localhost6

  Voeg de tekst in rood toe.
  We gaan een virtualhost simuleren, die echter alleen op de server zelf werkt.
  Doe een ping van www.testvirtual.host om te kijken of je naam werkt.

 10. Onderaan de apache2 configfile vind je de virtualhostconfiguratie. Anders dan bij debian heb je geen aparte directories met available en enabled hosts. Eigenlijk is dit makkelijker. Stel www.testvirtual.host in als eerste virtual host.
  Vergeet #NameVirtualHost *:80 niet te uncommenten!
  Maak een directorystructuur aan /home/www.testvirtual.host/httpdocs
  en zet er een index.html in. Herstart je apache2 en kijk met lynx of je nu 2 websites hebt. Welke website zie je vanop een andere machine als je als URL het IP-adres van server invoert?

 11. Wat is er gebeurd met je default host?  Die is weg. Als NameVirtualHosts enabled zijn, wordt de eerst virtualhost de default. Voeg daarom nog een virtualhost toe die verwijst naar localhost en /home/www/httpdocs VOOR de declaratie van de virtualhost die je in vorig punt toevoegde.
  Herstart apache2 en test opnieuw met lynx.
  Welke website zie je vanop een andere machine als je als URL het IP-adres van server invoert?