LX-SYS-shell-find-OEF
Oefeningen op FIND:

 1. Tik het volgende commando in:

  $ apropos passwd
  $ apropos find

 2. Voer de volgende commando's uit als gewone user. Noteer telkens wat het commando doet en interpreteer telkens het resultaat:

  1. find . -name "[0-9]*"
  2. find / -name "Ma*" -exec ls -ld {} \;
  3. find / -name "*.txt" -exec cat {} \;
  4. find . -type f -exec file {} \;
  5. find / -size +1000k -exec ls -ld {} \;
  6. find ~ -size +1000k -delete

 3. Hoe vind ik alle bestanden terug die eindigen op ogg?

 4. Zoek alle bestanden die eindigen op .conf in /etc

 5. Gebruik find om alle files in je systeem op scherm te brengen die groter zijn dan 1MB.

 6. Combineer find met file om alle files in /usr/share en subdirectories te onderzoeken; redirect de output naar een bestand usr_share_filetype in je home directory.

 7. Hoe vind ik in mijn home directory bestanden terug die beginnen met "rapport" die aangepast zijn in de voorbije 2 dagen en minimum 10kb groot zijn?