LX-SYS-filesystem-TEST
testvragen filesystem

 1. Welke informatie brengen de volgende commando's op scherm:
  du -cHs /etc
  df -aH
  free
  swapon -s

 2. Hoe mount ik een Cdrom, als automount is uitgeschakeld, op mountpoint /cdrom ?

 3. Wat is een swap partitie?

 4. Hoe heet en waar staat het bestand waarin zich de mounts bevinden die bij opstart worden opgeladen?

 5. Hoe mount u de windows share install op server hades als in een mountpoint /hades zodat uzelf met uw eigen userid lees- en schrijfrechten krijgt op deze mount.

 6. Maak een commando dat het 2de logische volume op de masterschijf van de secondary IDE mount in een mountpoint /testvolume. Dit volume is een reiserfs.
  Hoe plaats je deze mount in het bestand dat de automatische mounts tijdens het opstarten bevat? Hoe heet dat bestand?
  Hoe heet dat volume in GRUB syntax?

 7. Kan ik in Debian4.0 met kernel 2.18 een distributed filesystem mounten? Kan ik in Debian4.0 een distributed filesystem aanbieden als share?

 8. Vertaal volgende GRUB identificaties naar partities (/dev/hdxN) - (let op er is geen hdb): 
  (hd0,3) en (hd2,6)

 9. Geef het partitietype waarmee volgende hexadecimale codes corresponderen:
  83h, 86h, 07h, 8Eh, 82h, EBh, 0Ch, FDh


 10. Waar zit volgende partitie? IDE controller, master/slave, extended partition, primary partition, hoeveelste?
  /dev/hdd3 , 
  /dev/hdc6

 11. Wat is het belangrijkste verschil tussen ext2 en ext3 ?

 12. Verdeel volgende filesystemen volgens besturingssysteem (windows of linux):
  xfs, ntfs5, reiser4, fat32, hpfs, zfs

 13. Welke bestanden vind je terug in de volgende directories: /usr/sbin , /var/spool , /opt , /tmp , /etc , /usr/share

 14. Geef de commando's om een swapfile /swap aan te maken, van 500MB, en in te stellen.

 15. Met welk commando brengt u de huidige swapfiles en swappartities op scherm?

 16. Hoe installeer je grub met volgende gegevens: schijf hda MBR, stage1, stage2 en menu.lst in hda7 in subdirectory /boot/grub

  Wat schrijf ik in menu.lst om vanaf een windows partitie op te starten hda3

 17. Hoe mount ik een FAT32 volume /dev/hda2 tijdelijk op een mountpoint /win_C ? (het mountpoint is reeds aangemaakt) Wat is de correcte filesystem optie voor fat32? Kan ik deze partitie ook permanent mounten? In welk bestand leg ik dit vast? Welke tekstregel moet ik dan toevoegen in dit bestand?


 18. Hoe formatteer je een swapfile? Hoe activeer je een swapfile? Hoe activeer je een swappartitie?

 19. Geef de naam van twee verschillende boot managers in Linux

 20. Wat is een *.tar, wat is een *.gz, leg het verschil uit tussen de twee.

 21. Geef een commando om de directory /etc te tarren naar de file /root/back_etc.tar

 22. Geef een commando om de directory /etc gecomprimeerd in gzip te tarren naar de file /root/back_etc.tar.gz

 23. Ik wil mijn /home directory verplaatsen. Momenteel maakt die deel uit van de / partitie. Ik heb reeds een nieuwe schijf /dev/hdb geplaatst waarop ik een partitie /dev/hdb1 als  nieuwe home wens te gebruiken. Fdisk is reeds uitgevoerd maar de partitie is nog niet geformatteerd. Ik heb ook net een backup gemaakt van /home die /root/backup_home.tar.gz heet. Geef de volgende stappen om zonder dataverlies en zonder system herstart mijn nieuwe schijf in gebruik te kunnen nemen.