LX-SVS-PRAK-telnet
updated okt/01/10 09:35

praktijkoefening: telnet

 1. Installeer een telnetserver. Doe dit op een schone installatie, dwz. op een linuxsysteem waar nog geen telnetserver op heeft gedraaid.

  Voor debian kun je de richtlijnen volgen in
  http://www.linux800.be/lx-svs-info-telnetd.php

  Voor RedHat/CentOS:

  installeer met
  # yum install telnet-server

  configureer en zet een # voor disable = yes
  # vim /etc/xinetd.d/telnet
  # default: on
  # descrtiption: The telnet server serves telnet sessions;
  #                   It uses unencrypted username/password
  #                   pairs for authentication
  service telnet
  {
             flags          = REUSE
             socket_type    = stream
             wait           = no
             user           = root
             server         = /usr/sbin/in.telnetd
             log_on_failure += USERID
  #          disable        = yes 

  }


  superserver xinetd herstarten
  # /etc/init.d/xinetd restart

  en testen.

 2. Snif een gewone telnet op localhost met wireshark.
  Kun je wireshark zo instellen dat hij snift op netwerkkaart lo?
  Welke poortnummers zie je?
  Kun je een login paswoord sniffen?

 3. Probeer nu te telnetten naar de machine van een bereidwillige buur.
  Vraag indien nodig een login.
  Snif eveneens met wireshark.
  Moet je in wireshark de capture aanpassen en een andere netwerkkaart kiezen?
  Welke poortnummers zie je?
  Kun je een login paswoord sniffen?

 4. Probeer hetzelfde te doen als in het hoger punt vanuit een windows machine.
  Gebruik eerst de telnet die beschikbaar is aan een DOS-prompt.
  Gebruik daarna putty.
  Verifieer in wireshark onder windows wat er gebeurt.

 5. Maak met tcpdump en grep een file aan /root/telnet.dump die alle telnetverkeer van en naar je eigen server dumpt.
  Vermeld het commando in je verslag.
  Beschrijf kort wat er zit in telnet.dump.

 6. Probeer met telnet of er een SSH service draait op 172.16.31.101.
  Welk poortnummer gebruikt SSH?
  Snif de pakketten.
  Draait die service ook op je localhost? En bij één van je buren?

 7. Probeer met telnet of er een WEB service draait op 172.16.31.101.
  Welk protocol gebruikt het WEB?
  Welk poortnummer gebruikt dat protocol?
  Snif de pakketten.
  Draait die service ook op je localhost? En bij één van je buren?

 8. Probeer met telnet of er een FTP service draait op 172.16.31.101.
  Welk poortnummers gebruikt FTP?
  Snif de pakketten.
  Draait die service ook op je localhost? En bij één van je buren?

 9. Probeer met telnet of er een SMB service draait op 172.16.31.101.
  Welk(e) poortnummer(s) gebruikt SMB?
  Snif de pakketten.
  Draait die service ook op je localhost? En bij één van je buren?

 10. Probeer met telnet of er een squid proxy service draait op 172.16.31.101.
  Die draait op poort 3128.
  Snif de pakketten.
  Draait die service ook op je localhost?

 11. Test met telnet uit of er een LPD service draait op de printer in de gang.
  Test eveneens de service HP-jetdirect op dezelfde printer.

 12. Test met telnet een POP3, een SMTP, een HTTPS en een DNS server uit.
  Probeer een mail te sturen naar jezelf. Controlleer via webmail of het gelukt is.