LX-SYS-praktijktest_shell-TEST

praktijkopdracht SYSTEEMBEHEER: shell


NAAM:


Het totaal aantal punten staat op 30. Je moet minstens 21 punten op 30 halen, anders moet je herkansen. Wie na de herkansing 18/30 haalt is geslaagd. Wie 24/30 heeft of meer heeft hoofdstuk 2: de shell, begrepen.


(circa 2 uur)

 1. (4) Installeer CENTOS5:
  Met de sysRESCUE-CD maak je de volgende partitionnering aan:
  - verwijder alle partities behalve windows op /dev/sda1
  - maak een extended op /dev/sda2 (de rest van de schijf)
  - in de extended maak je een swap van 2GB sda5,  en 4 partitities van 7GB (sda6/7/8/9)
  Je installeert CentOS5 op de /dev/sda9 onder ext3
  schakel geen firewall in, en ook geen SElinux.

 2. (3) Je maakt 3 users aan:
  <jezelf>
  marc
  ellen
  alle gebruikers, ook de root hebben het paswoord sdf12345
  (1) is je bootloader OK? kun je nog opstarten van W2003?

 3. (1) maak een alias voor iedereen die als je .. intikt naar de parent directory gaat
  (1) maak een tweede alias voor iedereen die als je la intikt een full ls laat zien, inclusief de hidden files, permissions, eigenaars enz.

  (1) Maak een persoonlijke alias die als je aw intikt files en directories verwijdert zonder te vragen, ook directories en hun inhoud.
  (2) Stel het PATH van de su correct in, (zodat ifconfig, fdisk -l en useradd ook werken zonder /sbin ervoor te hoeven intikken.)

 4. (4) Maak een shortcut op je taakbalk en je desktop van een root-terminal
  (3) Download en installeer de windowborder almond 7jun2006 van art.gnome.org

 5. log in als sarah
  geef haar een directory jpgs in /home/sarah
  (2) in deze directory plaats je alle jpgs van het systeem die kleiner zijn dan 10k
  log daarna in als filip
  geef hem een directory jpgs in /home/filip
  (2) in deze directory plaats je alle jpgs van je systeem die groter zijn dan 10k

 6. Log terug in als jezelf:
  (2) Maak een kopie in je home directory van /etc/samba/smb.conf die geen commentaarregels (# aan het begin van een tekstregel) bevat, noem dit bestand puresamba.

  (2) Doorzoek de file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 op de zoekstring HW (in hoofdletters) en redirect de output van deze grep naar een bestand macadres in je home directory
  (2) Maak een alias aan mymac die je macadres op scherm brengt zoals je dat hierboven deed.