LX-SCR-INFO-array-variabelen
updated aug/01/2010 18:05

array variabelen

Een array is een variabele met één naam die verschillende elementen bevat, een lijst. Die elementen worden genummerd met een index.
In bash heeft een array maar 1 dimensie. De index begint vanaf 0.

Toewijzen van data aan een array kan op verschillende manieren:

 1. alles tegelijk:

  Je kan de volgende commando's rechtstreeks intikken zonder een script te schrijven:

  $ dagen=( maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag )

  $ echo ${dagen[1]}
  dinsdag
  $ echo ${dagen[0]}
  maandag
  $ echo ${dagen[6]}
  zondag

  Hou er rekening mee dat de array index begint bij 0 !!!

 2. element per element:

  Je kan ook hier de volgende commando's rechtstreeks intikken zonder een script te schrijven:

  $ maand[1]=januari
  $ maand[2]=februari
  $ maand[3]=maart

  $ for i in 1 2 3 ; do echo ${maand[$i]}; done
  januari
  februari
  maart


 3. enkele elementen:

  En ook hier kan je de volgende commando's rechtstreeks intikken zonder een script te schrijven:

  $ warme_jaren=( [1]=2006 [2]=2003 [3]=1999 [7]=1989 [12]=1976 )

  $ for i in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ; do echo ${warme_jaren[$i]}; done
  2006
  2003
  1999  1989
  1976


  Je kan alle drie de toewijzingsmethoden altijd door mekaar gebruiken.

 4. Een educatief voorbeeld:

  #!/bin/bash
  #
  # shuffle_dagen: als de eerste dag, de maandag is en met 1 moet beginnen
  # verder heeft dit script geen enkel nut
  #
  dagen=( maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag )
  for i in 7 6 5 4 3 2 1
  do
  dagen[i]=${dagen[i-1]}
  done
  dagen[0]=zero
  for i in 1 2 3 4 5 6 7; do echo $i ${dagen[i]}; done

  Met als output:

  $ shuffle_dagen
  1 maandag
  2 dinsdag
  3 woensdag
  4 donderdag
  5 vrijdag
  6 zaterdag
  7 zondag

 5. extra informatie halen uit een array:

  ${array[*]}  # Alle elementen in de array
  ${array[@]}  # Alle elementen uit de array, maar denk aan het verschil
               # tussen $* en $@ in gebruik met functies
  ${!array[*]} # Alle indexen in de array
  ${#array[*]} # Aantal elementen in de array
  ${#array[0]} # Lengte van element nul


  Ook hier kan je de volgende commando's weer rechtstreeks intikken zonder een script te moeten schrijven:

  $ warme_jaren=( [1]=2006 [2]=2003 [3]=1999 [7]=1989 [12]=1976 )

  $ echo ${warme_jaren[*]}
  2006 2003 1999 1989 1976
  $ echo ${!warme_jaren[*]}
  1 2 3 7 12
  $ echo ${#warme_jaren[*]}
  5
  $ echo ${#warme_jaren[1]}
  4


  $ for jaar in ${warme_jaren[@]} ; do echo $jaar ; done
  2006
  2003
  1999
  1989
  1976

 6. links:

  http://www.thegeekstuff.com/2010/06/bash-array-tutorial/