LX-SVS-PRAK-dhcpd
Updated sep/29/10 10:39

praktijkoefening: dhcpd

Werk met 2 of 3 deelnemers.

 1. Installer en configureer een dhcp server onder linux. Doe dit op een schone installatie, dwz. op een linuxsysteem waar nog geen dhcp-server op heeft gedraaid.
  Gebruik de volgende configuratie:


Je mag de dhcp server testen met een gekruiste kabel op een vrij station.

 1. Probeer de pakketten onder wireshark te sniffen vanaf de dhcp-client. Lukt dit?
  Als er een probleem is, wat zou dan de oorzaak kunnen zijn?

 2. Werk verder met de configuratie in punt 1.
  Zet op de server een wireshark pakketfilter open.

  Analyseer de pakketten komende van:

  een linux client:

  In networkmanager vraag je een nieuw ip-adres aan.
  Snif en kijk met ifconfig of het gelukt is.

  Disable network-manager en doe een restart van je netwerk met
  # /etc/init.d/networking restart


  een windows client:

  doe het nu ook even onder windows met
  c:\> ipconfig /release
  c:\> ipconfig /renew

  Kun je de 4 pakketten capturen van een dhcp configuratie aanvraag? (DISCOVER, OFFER, REQUEST en ACKNOWLEDGE).
  Bekijk ook de /var/lib/dhcp3/dhcpd.leases file.

  Draai de rollen om totdat iedereen zowel server als client is geweest.

 3. Zet een linux client uit met het shutdown commando. Stuurt hij netjes een release?
  Welke pakketten stuurt de client bij het heropstarten? Krijgt hij opnieuw hetzelfde ip-adres?

  Doe een shutdown van een windows client. Stuurt hij netjes een release?
  Welke pakketten stuurt de client bij het heropstarten? Krijgt hij opnieuw hetzelfde ip-adres?

 4. Stel de lease time extreem kort in (30 seconden, maksimaal een minuut).
  Gebeurt het renewen door je clients zoals verwacht?

 5. Zoek van je client het MAC-address en stel de dhcp-server zo in dat je client een vast IP-address krijgt.

Vergeet de dhcp server niet te verwijderen na deze oefening.