LX-SVS-INFO-samba-PDC
updated jun/10/11 11:20

samba domain controller

In hetvolgende voorbeeld werken we met statische ip-adressen voor onze client-stations.
De PDC is getest in debian6 maar de configuratie zou zonder wijzigingen ook kunnen gebruikt worden voor andere debian versies, debian-derivatives als ubuntu en mint, maar ook onder redhat, suse e.a.

We gaan er van uit dat onze server een statisch ip-address heeft. AVAHI-daemon en Network-Manager zijn uitgeschakeld.

In ons voorbeeld heeft de samba server het ip-adres 192.168.1.220, hostname = pc00, domeinnaam = linux800. De netwerkclients heten xp1 .. xp4 en hebben de ip-adressen 192.168.1.241 .. 244. Ze draaien, zoals de naam reeds verraad, onder microsoft windows XP.

Op samba niveau is het uitganspunt een reeds werkende schone stand alone server zoals in http://www.linux800.be/lx-svs-info-samba.php punt 8.

Als je reeds de oefening http://linux800.be/lx-svs-info-samba-in-AD "samba in active directory" hebt gemaakt, kijk dan even helemaal achteraan dit artikel.
 1. netwerk in orde brengen

  /etc/network/interfaces
  /etc/resolv.conf
  # The loopback network interface
  auto lo
  iface lo inet loopback

  # The primary network interface
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 192.168.1.220
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  domain linux800.be
  search linux800.be
  nameserver 192.168.1.201 2. /etc/hostname en /etc/hosts aanpassen

  /etc/hostname
  /etc/hosts
  pc00.linux800.be
  127.0.0.1       localhost
  192.168.1.220   pc00 pc00.linux800.be
  192.168.1.241   xp1
  192.168.1.242   xp2
  192.168.1.243   xp3
  192.168.1.244   xp4

  We voegen de xp machines met een statisch ip-adres gewoon toe aan de /etc/hosts file van de samba-domain-controller. De wijzigingen zijn onmiddellijk actief, en je kan hierna onmiddellijk deze pc's pingen:

  # ping xp1
  PING xp1 (192.168.1.241) 56(84) bytes of data.
  64 bytes from xp1 (192.168.1.241): icmp_req=1 ttl=128 time=0.333 ms
  64 bytes from xp1 (192.168.1.241): icmp_req=2 ttl=128 time=0.217 ms
  ^X64 bytes from xp1 (192.168.1.241): icmp_req=3 ttl=128 time=0.219 ms


  De hostname moet je nog activeren met het volgende commando:

  # hostname -F /etc/hostname
 3. /etc/nsswitch aanpassen

  Pas de file /etc/nsswitch.conf aan en voeg wins toe in de regel die begint met hosts:

  passwd:         compat
  group:          compat
  shadow:         compat

  hosts:          files wins dns
  networks:       files

  protocols:      db files
  services:       db files
  ethers:         db files
  rpc:            db files

  netgroup:       nis

 4. samba configuratie

  Pas de /etc/samba/smb.conf aan als volgt:


  [global]
   workgroup = linux800
   netbios name = pc00
   server string = %h server (Samba %v, Ubuntu)
   log file = /var/log/samba/log.%m
   log level = 3
   max log size = 1000
   syslog = 0
   panic action = /usr/share/samba/panic-action %d

  ;[]domain controller settings:
     passdb backend = tdbsam
     security = user
     username map = /etc/samba/smbusers
     name resolve order = wins bcast hosts
     domain logons = yes
     preferred master = yes
     wins support = yes
     # Default logon
     logon drive = H:
     logon script = scripts/logon.bat
     logon path = \\pc00\profile\%U
     # Useradd scripts
     add user script = /usr/sbin/useradd -m %u
     delete user script = /usr/sbin/userdel -r %u
     add group script = /usr/sbin/groupadd %g
     delete group script = /usr/sbin/groupdel %g
     add user to group script = /usr/sbin/usermod -G %g %u
  ; volgende twee regels in je config op 1 regel !!!
     add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false/
                                            -d /var/lib/nobody %u
     idmap uid = 15000-20000
     idmap gid = 15000-20000
     # sync smb passwords with linux passwords
     passwd program = /usr/bin/passwd %u
  ; volgende twee regels in je config op 1 regel !!!
     passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
                   *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
     passwd chat debug = yes
     unix password sync = yes

  [netlogon]
     comment = Network Logon Service
     path = /home/samba/netlogon
     admin users = Administrator
     valid users = %U
     read only = no

  [profile]
     comment = User profiles
     path = /home/samba/profiles
     valid users = %U
     create mode = 0600
     directory mode = 0700
     writable = yes
     browsable = no

  ;reeds bestaande shares als stand-alone server
  [homes]
  read only = no
  valid users = %S
  browseable = no

  [isos]
  read only = yes
  path = /vboxdeb6/isos
  browseable = yes

  [public]
  read only = no
  path = /home/public
  browseable = yes

  Kijk nog even na op fouten met testparm:

  # testparm
  Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
  rlimit_max: rlimit_max (1024) below minimum Windows limit (16384)
  Processing section "[netlogon]"
  Processing section "[profile]"
  Processing section "[homes]"
  Processing section "[isos]"
  Processing section "[public]"
  Loaded services file OK.
  Server role: ROLE_DOMAIN_PDC
  Press enter to see a dump of your service definitions

 5. map root als administrator

  # smbpasswd -a root
  # echo "root = Administrator" > /etc/samba/smbusers

 6. de directories netlogon en profiles creeren

  We maken nu de directorystructuur aan waarin onze users kunnen inloggen en data plaatsen:

  # mkdir -p /home/samba/netlogon
  # mkdir /home/samba/profiles
  # mkdir /var/spool/samba
  mkdir: cannot create directory `/var/spool/samba/': File exists

  Soms bestaat deze directory al.

  We gaan vervolgens verder met het instellen van de permissions en ownerships:

  # chown -R root:users /home/samba/
  # chmod -R 777 /home/samba/

 7. Samba herstarten

  Herstart SAMBA met het volgende commando:

  # /etc/init.d/samba restart

 8. testen met smbclient

  Test met het volgende commando, en verifieer of je output gelijkaardig is:

  # smbclient -L localhost
  Enter root's password: <druk enter / paswoord is niet nodig>
  Anonymous login successful
  Domain=[LINUX800] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6]

      Sharename       Type      Comment
      ---------       ----      -------
      netlogon        Disk      Network Logon Service
      isos            Disk      
      public          Disk      
      IPC$            IPC       IPC Service (pc00 server (Samba 3.5.6)

  Anonymous login successful
  Domain=[LINUX800] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.6]

      Server               Comment
      ---------            -------
      PC00                 pc00 server (Samba 3.5.6, Ubuntu)

      Workgroup            Master
      ---------            -------
      LINUX800             PC00

 9. groepen maken voor gebruik met de domein controller

  # net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup="root" type=domain -U root
  # net groupmap add ntgroup="Domain Users" unixgroup="users" type=domain -U root
  # net groupmap add ntgroup="Domain Guests" unixgroup="nogroup" type=domain -U root

 10. users toevoegen in het domein

  # net rpc user add tom -U root
  # net rpc user password tom "secret" -U root
  # smbpasswd -e tom

  We kunnen dit ook in een script zetten:

  vim /root/bin/samba-user
  #!/bin/bash
  # samba-user: script to add samba-users in domain controller
  # parameter $1 = username $2 = password
  gebruiker="noname"
  if [ -n "$1" ]; then
      gebruiker=$1
  else
      echo "Usage: samba-user <username> [<password>]"
      echo no username given.
      exit
  fi

  if [ -n "$2" ]; then
      paswoord=$2
  else
      paswoord="sdf12345"
  fi

  net rpc user add $gebruiker -U root
  net rpc user password $gebruiker "$paswoord" -U root
  smbpasswd -e $gebruiker

 11. voeg nu een windows xp toe in je domein !!!

 12. speciaal geval:

  Mensen die de oefening http://linux800.be/lx-svs-info-samba-in-AD "samba in active directory" hebben gemaakt, moeten hun server terug in oorspronkelijk toestand brengen: winbind desinstalleren, /etc/nsswitch.conf in zijn originele toestand terugbrengen, en smb.conf voledig leegmaken.


  # rm -r /etc/rc?.d/S??winbind*

  # /etc/init.d/winbind stop

  # mv smb.conf smb.conf.ads

  # touch smb.conf

  # vim /etc/nsswitch.conf


  passwd:         compat
  group:          compat
  shadow:         compat

  hosts:          files dns
  networks:       files

  protocols:      db files
  services:       db files
  ethers:         db files
  rpc:            db files

  netgroup:       nis