linux800.be

20 oktober 2014:

De cursus Linux Inleiding wordt ondertussen alweer enkele jaren geven in Asse en Antwerpen. Er zijn momenteel enkele aanpassingen aan het netwerkgedeelte t.b.v. het gebruik met Linux Mint 17.1

bert vandenbroeck
GIAC Certified LINUX/UNIX Systems and Security Administrator (GCUX)

de volledige inhoud van deze website is beschermd door copyright van creative commons zoals onder deze link
the content of this website is protected by copyright under the creative commons license as found under this link

8 augustus 2010:

Deze website is nu anderhalf jaar in de lucht. In 2009 is die stapsgewijs opgebouwd met een focus op praktijk en oefeningen. De cursus linux netwerk services was het eerst uitgebouwd, daarna de cursus inleiding.

De cursus linux inleiding kreeg deze week een opknapbeurt en kreeg een uniforme lay-out mee. Enkele oudere oefeningen werden geschrapt, enkele recentere toegevoegd. Dit moet eveneens gebeuren met de cursus linux netwerk services, maar daar is meer werk mee gemoeid.

2 weken terug zijn de cursussen bash-scripting en perl-scripting toegevoegd. Deze cursussen zijn nog niet 100% afgewerkt. Ze moeten nog enkele keren worden voorgelegd aan de studenten om er de denkfouten uit te halen.

Ik heb ook al vaak gedacht aan het online brengen van de cursus systeembeheer. Dat is tot op heden niet gebeurd. Ik vermoed dat hier dit jaar nog gevolg aan wordt gegeven, maar zeker is dat niet. Er ligt al een lay-out klaar, en enkele recepten.

Ik dank al de studenten die aan de oorsprong liggen van het tot stand komen van deze cursus.

9 maart 2009:

Linux800 is een online learning-assistance website. Deze komt er vooral op vraag van de Linux studenten van IntecBrussel. Via een gestructureerd menu kan je linux-recepten, achtergrondinformatie, oefeningen en testen oproepen. Oplossingen worden nu nog niet onmiddelijk gegeven. Misschien kunnen we hieraan in de nabije toekomst tegemoetkomen via online test-formulieren. Maar zeker is dat nog niet.

Deze site is volop in beweging ...

Het is allemaal begonnen in de lente van 2004: Samen met Ludo Cattoor heb ik toen een 3 maanden durende cursus ontwikkeld om mensen op te leiden tot linux systeem- en netwerkbeheerder.

In de zomer van 2004 kwamen dan de eerste linux cursisten. We zaten toen in lokaal-800.

Nu, februari 2009 zijn we bijna 5 jaar verder. Tijdens die jaren hebben we veel cursusmateriaal ontwikkeld en verzameld, en ook aangepast en weggegooid. Het is onze bedoeling dit materiaal onder CreativeCommons te delen met iedereen die er baat bij kan hebben. Bovendien is deze site een geheugensteun voor slordige en vergeetachtige cursisten.

Ik dank dan ook al die studenten van wie ik zelf zoveel mocht leren, en die de oorsprong zijn van deze bloemlezing linuxrecepten, praktijkoefeningen en achtergrondinformatie.

de lay-out is momenteel rudimentair - 100% bij mekaar gebracht via googledocs , en getest onder firefox en opera  (de drop down menu's werken niet in Iex6)